แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 

 

แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย ตอบโจทย์การศึกษาแบบไร้ข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทาง ที่สำคัญคอร์สเรียนหลายๆ คอร์สสามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บางคอร์สยังมีใบ Certificate ให้ด้วย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปสะสมใน Portfolio ได้ ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

1.Thai Mooc

 

แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย เว็บแรกกับ Thai Mooc เว็บไซต์ที่เปรียบเสมือน Hub ขนาดใหญ่ด้านการศึกษา มีวิชาให้ศึกษาเล่าเรียนหลากหลาย ทันทีที่เข้าหน้าเว็บไซต์ จะเจอกับหมวดหมู่รายวิชามากมายให้เลือกเรียน อาทิ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ภาษาและการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, สังคม การเมืองการปกครอง เป็นต้น เมื่อคลิกเข้าไปในหมวดหมู่เหล่านี้ ก็จะมีคอร์สเรียนหลากหลายให้เลือกในหมวดหมู่นั้น

 

ทั้งนี้นอกจากการเลือกเรียนจากหมวดหมู่วิชา ยังสามารถเลือกเรียนคอร์สจากหน่วยงานได้ โดยการไปที่ “หน่วยงาน” ก็จะขึ้นหน่วยงานที่ร่วมลงคอร์สสอนในเว็บ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

เนื้อหาการสอนในเว็บนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เนื้อหาการศึกษาในห้องเรียน การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงเนื้อหาการสอนเรื่องอื่นๆ อย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่สอนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพที่สอนโดยกรมควบคุมโรคสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

2.ทรูปลูกปัญญา

 

แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย เว็บถัดมากับ ทรูปลูกปัญญา เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจมาก เพราะมีคอร์สเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับชั้นมหาวิทยาลัย มีทั้งคลังบทเรียนและคลังข้อสอบ สามารถใช้เครื่องมือบนเว็บไซต์ในการเลือกบทความ ว่าจะเลือกเรียนเนื้อหาของระดับชั้นไหน และสามารถใช้คำค้นในการหาบทเรียนได้ด้วย นอกจากคอร์สเรียนยังมีบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาให้ผู้ใช้งานได้อ่านกันอีกด้วย เช่น เทคนิคการทำคะแนนในห้องสอบ, ม.5 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

3.Chula MOOC

 

หากจะต้องแนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย คงขาดเว็บนี้ไปไม่ได้กับ Chula MOOC ที่สอนโดยทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งเว็บไซต์ อีกทั้งยังได้ใบ Certificate อีกต่างหาก เนื้อหาการสอนแบ่งเป็นเนื้อหาสำหรับนิสิตจุฬาและบุคลากร และเหมาะกับบุคคลทั่วไป ทั้งยังเหมาะกับ Partner ในส่วนของหมวดวิชาแบ่งเป็น ภาษา, เทคโนโลยี, การจัดการ, ศิลปะและการพัฒนาตัวเอง, สุขภาพ หากสนใจเข้าเรียนจะต้องลงทะเบียนเข้าเรียนกับทางเว็บไซต์

 

4.Mahidol University Extension

 

ถัดมากับการแนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย นั่นก็คือ Mahidol University Extension ที่สอนโดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื้อหาที่สอนเหมาะกับการพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่เนื้อหาวิชาการ กลุ่มคนที่เหมาะคือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและผู้ใหญ่ ยกตัวอย่างคอร์สเรียนที่เปิดสอน เช่น การบริหารธุรกิจทางทันตกรรมสำหรับมือใหม่, การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร, วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน, Listening and Speaking for Communication เป็นต้น

5.CMU Lifelong Education

 

ถัดมากับการแนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาพร้อม Concept ที่ว่า “การเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เพราะทุกคนคือ Lifelong Learner” เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เหมาะกับคนวัยเรียนระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา ไปจนถึงคนวัยทำงานและวัยเกษียณ จุดประสงค์หลักคือการเพิ่มโอกาสจากการเรียนรู้ หลักสูตรแบ่งออกเป็นหลักสูตรเพื่อสังคม และหลักสูตร Reskill/Upskill

 

6.CMU mooc

 

แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทยถัดมา ยังคงเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรที่สอนจะเน้นการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกเรียน โดยหลักสูตรหลายหลักสูตรสามารถเข้าเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลังเรียนจบหลักสูตรหากผู้เรียนทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะได้ประกาศนียบัตร

 

7.PSU MOOC

 

แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทยถัดมากับ PSU MOOC จัดทำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คอนเซปต์เดียวกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั่นคือ Lifelong Learner เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เหมาะกับคนวัยเรียนระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา ไปจนถึงคนวัยทำงานและวัยเกษียณ หมวดหมู่รายวิชามีหลากหลาย ได้แก่ ศิลปะและวัฒนธรรม, การจัดการ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, ดิจิทัลมีเดีย, การศึกษา, สุขภาพ, มนุษย์และสังคม, ภาษา, การพัฒนาตนเอง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสัตวแพทย์

8.KKUx

 

แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทยถัดมากับ KKUx จัดทำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเว็บไซต์มีคอร์สเรียนหลากหลายด้วยกัน ถูกแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ ได้แก่ ธุรกิจและการตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล, เทคโนโลยีดิจิทัล, อาหารปลอดภัยและสุขภาพ, การสอนและการเรียนรู้, การแพทย์และการพยาบาล, การพัฒนาตัวเอง, ทักษะของวันพรุ่งนี้, บัณฑิตวิทยาลัย, เทรนนิ่ง และความเชี่ยวชาญทางดิจิทัล

 

9.KLIX

 

แนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทยถัดมากับ KMITL Learning IntelligenceX จัดทำโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาพร้อมกับหลักสูตรหลากหลาย ที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา คอร์สเรียนครอบคลุมการพัฒนาตัวเองและเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม ด้านการเสริมสร้างจิตใจ ด้านอาหาร ด้านซอฟต์แวร์ ด้านการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และอื่นๆ

 

10.CMRU MOOC

 

ปิดท้ายด้วย CMRU MOOC จัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาพร้อมกับหลักสูตรหลากหลายเช่นกัน ยกตัวอย่างหลักสูตร เช่น

เจาะลึก ChatGPT เพื่อยกระดับการจัดการสอนยุคดิจิทัลในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,

การสร้างรายงานสารสนเทศด้วย Google Looker Studio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการทำงาน, รอบรู้เรื่องการเงินก่อนจบการศึกษา, การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล เป็นต้น

 

ผ่านไปแล้วกับการแนะนำเว็บเรียนออนไลน์ การศึกษาไทย ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่รักในการเรียนรู้ คอร์สเรียนในเว็บไซต์เหล่านี้ ล้วนเป็นประโยชน์กับผู้เรียน ทั้งยังช่วยส่งเสริมสังคมได้