ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงานตำแหน่ง WordPress Developer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ลาดพร้าว 101)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี Computer Engineering, Computer Science, IT

รูปแบบงาน : งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน : Junior Programmer

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 – 18:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ

+ สามารถเขียนโค้ดภาษา HTML, PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL หรืออื่นๆที่เป็นไปตามความต้องการของบริษัท

+ ใช้โปรแกรม FileZilla ได้ในระดับดี

+ ติดตั้ง WordPress / ติดตั้ง Theme / ติดตั้ง Plugin ที่เกี่ยวข้อง / ใช้งาน Elementor Page Builder ได้

+ ปรับแต่ง Header เมนู Footer จัดทำข้อมูลตัวอย่าง ให้เป็นไปตามหลัก SEO

+ ทำงานร่วมกับ Graphic Designer, Content Writer และ PM เพื่อให้งานออกมาตามความต้องการของลูกค้า

+ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตามหลัก SEO (SEO On-Page ,Page speed, Core Web Vitals)

+ ทดสอบ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 22-29

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์)

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 + รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานเสร็จตรงเวลา

+ สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงาน แก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของงานได้ดี

+ ทำงานภายใต้ความกดดันได้

+ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี

+ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

+ มีความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับการคิดนอกกรอบ

+ สามารถอ่านหรือเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

+ มี Self-Management การบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี

+ มี Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี

+ มีความซื่อสัตย์ กล้าพูดกล้าถาม ชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา

+ หากอาศัยอยู่ใกล้ออฟฟิศจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

+ หากมี Website เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 22-29

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สวัสดิการ

 • มีโน๊ตบุ๊คให้
 • ประกันสังคม
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท
 • ลากิจ / ลาพักร้อน
 • ทริปท่องเที่ยวประจำปี
 • อื่นๆ

รับสมัครงานตำแหน่ง SEO CONTENT WRITER

วุฒิการศึกษา: ไม่จำกัดสาขาวิชา
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 – 18:00
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับพิจารณาเด็กจบใหม่)
• มีทักษะการเขียนภาษาไทยยอดเยี่ยม รู้จักการเลือกใช้ภาษาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และเขียนบทความสอดคล้องกับ SEO
• มีประสบการณ์ ในการเขียนบทความ SEO หากมีประสบการณ์เขียนบทความด้านการตลาดและเทคโนโลยีมาก่อน **จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• รับผิดชอบเขียนเนื้อหาในบทความหรือสินค้าให้สอดคล้องกับหลัก SEO
• เขียนบทความที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
• ปรับแก้ไขและพัฒนาบทความจาก SEO Content Structure ให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
• คิด Title, Description และ Heading ได้น่าสนใจ สอดคล้องกับหลัก SEO
• ค้นหาข้อมูล หรืออ้างอิง จากเว็บไซต์ไทยและต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ เพื่อนำมาปรับใช้ในบทความ
.

สวัสดิการ

 • มีโน๊ตบุ๊คให้
 • ประกันสังคม
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท
 • ลากิจ / ลาพักร้อน
 • ทริปท่องเที่ยวประจำปี
 • อื่นๆ

ขั้นตอนการรับสมัคร

• ส่ง resume และ portfolio ทางอีเมลเท่านั้น