งานบริการรับเขียนเว็บไซต์ / รับทำ SEO

ในกรณีที่งานถูกเลื่อน/ยกเลิก

  • ทางลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ในกรณีที่ชำระผ่านการโอนเงินธนาคาร โดยจะได้รับเงินคืนภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทางบริษัทมีการออกประกาศเลื่อนหรือยกเลิก
  • กรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าอบรมเต็มจำนวน (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น)

ในกรณีที่คุณแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนในกรณีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน/ยกเลิกงาน 

กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์ พร้อมสาเหตุการขอเงินคืน

โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วันหลังจากการขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ