CAROUSEL ADS คืออะไร โฆษณาบน Social Media ที่น่าสนใจและดึงดูด 

 

CAROUSEL ADS คืออะไร อีกหนึ่งความน่าสนใจในโลกการตลาดออนไลน์ เพราะเป็นโฆษณาประเภทหนึ่ง ที่แสดงบนแพลตฟอร์ม Social Media หลากหลาย ทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย สำหรับนักการตลาดออนไลน์คนไหนที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ CAROUSEL ADS บทความนี้ก็ได้รวบรวมมาให้แล้ว 

CAROUSEL ADS คืออะไร

 

CAROUSEL ADS คือ โฆษณาที่สามารถใส่รูปได้มากกว่า 1 รูปภาพ ภายในโพสต์เดียว เพื่อให้การมองเห็น Ads 1 ครั้ง รับรายละเอียดได้มากกว่าการมองเห็นรูปภาพเพียงรูปเดียว ผู้ที่มองเห็น Ads สามารถเลื่อนไปด้านข้างเพื่อดูภาพถัดไปได้ แบรนด์สามารถนำเสนอสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นภายในโพสต์เดียว ปัจจุบัน CAROUSEL ADS ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย แสดงถึงการได้รับความนิยมอย่างมาก 

ช่องทางการแสดง CAROUSEL ADS คืออะไรบ้า

 

ช่องทางการแสดงโฆษณาแบบ CAROUSEL มีหลายช่องทาง ที่คุ้นเคยดีเห็นจะเป็น Facebook แต่ก็ไม่ได้มีเพียง Facebook เท่านั้น ที่สามารถแสดงโฆษณาแบบ CAROUSEL ได้ เพราะนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นอีก เช่น Instagram, Linkedin, LINE, TikTok เป็นต้น ที่สามารถแสดงโฆษณารูปแบบ CAROUSEL ได้เช่นกัน 

 

ความเป็นมาของ CAROUSEL ADS คืออะไร

 

ความเป็นมาของ CAROUSEL ADS คือ  Facebook (Meta) ที่ได้ให้กำเนิดโฆษณารูปแบบดังกล่าวออกมาเมื่อปี 2015 และได้รับผลตอบรับที่ดี ภายหลังจึงได้มีการนำรูปแบบโฆษณาดังกล่าวไปปรับใช้ในแพลตฟอร์มเครือเดียวกันอย่าง Instagram ขณะที่ LINE OA ก็นำ CAROUSEL ADS ไปปรับใช้ด้วยเช่นกัน ก่อให้เกิดการแพร่หลายในแพลตฟอร์มอื่นๆ ตามมา

เนื้อหาที่เหมาะกับ CAROUSEL ADS คืออะไร

 

เนื้อหาที่เหมาะกับการทำโฆษณาแบบ CAROUSEL มีหลายแบบด้วยกัน ส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่เล่าไม่จบด้วยรูปภาพเดียว การเลือก CAROUSEL ADS เพื่อนำเสนอเนื้อหา ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจ กล่าวโดยสรุปเนื้อหาที่เหมาะสม ได้แก่ 

 

1.เนื้อหาแสดงวิธีการใช้งาน

 

การทำเนื้อหาที่จะแสดงวิธีการใช้งานเป็นลำดับขั้นตอน นอกจากเขียนบรรยายเป็นบทความยาวๆ แล้ว ยังสามารถนำเสนอเนื้อหาแบบรูปภาพได้ โดยการเสนอรูปภาพหลายๆ ภาพต่อเนื่องกัน โดยขั้นตอนที่ 1 นำเสนอด้วยภาพที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอด้วยภาพที่ 2 ต่อเนื่องไปจนครบทุกขั้นตอน ก็สามารถอธิบายขั้นตอนเหล่านั้นด้วย CAROUSEL ADS ได้ ประโยชน์คือช่วยให้เข้าใจวิธีการมากยิ่งขึ้น นอกจากการอธิบายด้วยตัวหนังสือ (Text) เพียงอย่างเดียว

 

2.เนื้อหาแสดงรายการสินค้า

 

ธุรกิจที่มีสินค้าหลายรายการ เมื่อต้องการแสดงรายการสินค้าในโพสต์เดียว ก็สามารถนำเสนอผ่าน CAROUSEL ADS ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง Upload หลายๆ โพสต์ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลสินค้าหลายรายการได้ในโพสต์เดียว เพิ่มโอกาสการขายสินค้าได้สูงขึ้น ยกตัวอย่าง หากมีสินค้า 3 รายการที่ต้องการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C และมีการตั้งโพสต์สินค้าทั้งหมด 3 โพสต์

 

โพสต์หนึ่งมีสินค้ารายการเดียว และปรากฏว่าสินค้าที่ 1 แสดงต่อกลุ่มเป้าหมาย C แต่กลุ่มนี้กลับไม่ได้สนใจสินค้านี้ ก็จะเลื่อนผ่านโดยไม่เกิด Action อะไร โดยกลุ่ม C อาจจะสนใจสินค้ารายการที่ 3 แต่สินค้านั้นกลับไปอยู่อีกโพสต์หนึ่ง ซึ่งไม่ได้แสดงต่อกลุ่มเป้าหมาย C ก็ทำให้พลาดโอกาสในการขายหรือการเปิดการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายไปอย่างน่าเสียดาย

 

กลับกันหากเปลี่ยนจากการโพสต์สินค้า 3 รายการแยกออกเป็น 3 โพสต์ ให้มาอยู่ในโพสต์เดียวกันผ่านการแสดงโฆษณาแบบ CAROUSEL โอกาสที่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ที่สนใจสินค้าใดสินค้า 1 ใน 3 รายการนี้มาเห็นโพสต์ ก็จะมีโอกาสเกิด Action ต่อโพสต์นั้นได้มากขึ้น นำมาซึ่งยอดขายในที่สุด 

 

3.เนื้อหาเล่าเรื่องราว

 

ถัดมาสำหรับเนื้อหาที่เหมาะกับการนำเสนอแบบ CAROUSEL ADS ก็คือการเล่าเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกัน แยกการเล่าเรื่องออกเป็นภาพหลายๆ ภาพมาต่อกันใน CAROUSEL ADS ผู้พบเห็นโพสต์จะสามารถเลื่อนดูไปเรื่อยๆ ได้อย่างต่อเนื่องกันภายในโพสต์เดียว 

 

4.เนื้อหาให้ความรู้ 

 

ถัดมากับเนื้อหาให้ความรู้ที่เหมาะกับการนำเสนอผ่าน CAROUSEL ADS เนื่องจากเนื้อหาให้ความรู้มักมีความยาวมากกว่าการโฆษณาสั้นๆ ผู้ที่ต้องการความรู้ มักอยากได้รายละเอียดต่างๆ ที่ทำให้เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆ และการนำเสนอเนื้อหาให้ความรู้ผ่านรูปภาพหลายๆ ภาพต่อเนื่องกัน ก็ตอบโจทย์การให้ข้อมูลลักษณะนี้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำเสนอผ่าน CAROUSEL ADS ได้

เทคนิคการทำ CAROUSEL ADS คืออะไร

 

ถัดมาคือการนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการทำ CAROUSEL ADS ให้มีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เหมาะสม ดังนี้ 

 

1.ใช้ภาพในธีมเดียวกัน

 

ในการนำเสนอเนื้อหาผ่านรูปภาพหลายๆ ภาพในโพสต์เดียวกัน ควรใช้ภาพธีมเดียวกัน อาจเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบภาพที่ควรออกแบบให้ภาพอยู่ในธีมเดียวกัน เพื่อการนำเสนอผ่านโพสต์เดียวกันในลักษณะของ CAROUSEL ADS หรือถ้าหากจะทำโฆษณา CAROUSEL จากรูปภาพที่มีอยู่แล้ว ก็ควรเลือกรูปภาพธีมเดียวกันมาอยู่ในโพสต์เดียวกัน หากเป็นภาพคนละธีมมาอยู่ในโพสต์เดียว จะทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการรับสาร ซึ่งส่งผลต่อการจดจำสินค้าของแบรนด์ อีกทั้งยังทำให้ความน่าสนใจของโพสต์นั้นลดลง

 

2.ไม่ควรใช้ตัวหนังสือเยอะจนไป 

 

เนื่องจากการนำเสนอผ่าน CAROUSEL ADS เป็นการนำเสนอด้วยรูปภาพเป็นหลัก ดังนั้นสิ่งที่ควรอยู่ในภาพคือพยายามให้มีตัวหนังสือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้ภาพเล่าเรื่องหรือให้ข้อมูลแทนตัวหนังสือ มีตัวหนังสือประกอบได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะถ้าหากใช้ตัวหนังสือเยอะเกินไป จะทำให้ความน่าสนใจลดลง

 

3.จัดลำดับการเล่าเรื่องให้ดี

 

การนำเสนอเนื้อหาผ่าน CAROUSEL ADS หากเป็นการเล่าเรื่องหรือให้ความรู้ รวมถึงการอธิบายวิธีการใช้งาน อย่าลืมให้ความสำคัญกับการจัดลำดับในการเล่าเรื่อง ต้องมีความต่อเนื่องกันและเรียงลำดับก่อนหลังให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับสารสามารถรับข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดความสับสน 

 

หลายคนคงพอเข้าจแล้วว่า CAROUSEL ADS คืออะไร ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการในหลายแพลตฟอร์ม โดยแบรนด์ต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าของตัวเองได้ รวมถึงการนำไปใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหานั้น