Niche Keyword คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำ SEO

 

Niche Keyword คืออะไร อีกหนึ่งเรื่องที่คนทำ SEO ควรจะรู้ความหมายและรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในเหมาะสม เพราะนอกจาก Keyword จะช่วยให้ค้นหาเนื้อหาของเราเจอแล้ว Niche Keyword ก็มีส่วนที่สำคัญมากที่ช่วยให้หาเนื้อหาของเราเจอเช่นกัน และมีส่วนทำให้เนื้อหาติดอันดับบนเว็บ Search Engine ได้

 

Kerword คืออะไร?

 

ก่อนจะเข้าสู่ความหมายของ Niche Keyword ขออธิบายความหมายของ Keyword ก่อน โดย Keyword คือคำที่ผู้ใช้งานค้นหาบนอินเทอร์เน็ต อาจเป็นคำเดียวหรือเป็นวลีก็ได้ มักจะเป็นคำสั้นๆ เพื่อค้นหาเรื่องที่ต้องการอยากรู้ อย่างเช่นคนที่กำลังค้นหาโทรศัพท์มือถือมือสอง ก็มักจะมีคำค้นยอดนิยมอยู่ ได้แก่ มือถือมือสอง, ขายมือถือ, ขายมือถือ มือสอง เป็นต้น คำเหล่านี้คือ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โทรศัพท์มือถือ มือสองนั่นเอง

Niche Keyword คืออะไร?

 

Niche Keyword คือ Keyword ที่มีความเจาะจง จะขยายความ Keyword ทั่วไป ซึ่งในการค้นหา ของผู้ใช้งานส่วนหนึ่งมักจะค้นหาด้วย Niche Keyword ดังนั้นถ้าจะทำให้คนกลุ่มนี้ค้นหาเนื้อหาของเราเจอก็ต้องใช้ Niche Keyword ในการทำ SEO ด้วย

 

โดยทั่วไป Niche Keyword มักเป็นชื่อแบรนด์ หรือถ้าหากไม่ใช่ชื่อแบรนด์ ก็จะเป็นคำที่เจาะจงถึง Keyword หลัก ยกตัวอย่างเช่น Keyword หลักคือ “โทรศัพท์” Niche Keyword ของคำนี้อาจจะเป็น “โทรศัพท์ Samsung” “โทรศัพท์ Oppo” เป็นต้น หรือถ้าหาก Keyword หลักคือคำว่า “ที่พักพัทยา” Niche Keyword ก็อาจจะเป็น “ที่พักพัทยา ติดทะเล” เป็นต้น

 

เนื่องจากผู้ใช้งานที่ค้นหาด้วย Niche Keyword มีความเจาะจงที่จะค้นหาสิ่งหนึ่ง เช่น การค้นหาโทรศัพท์มือถือ ก็เจาะจงว่าจะต้องเป็นแบรนด์นั้นเท่านั้น หรือการค้นหาที่พักพัทยา ก็เจาะจงว่าจะต้องเป็นที่พักพัทยา ติดทะเลเท่านั้น โดย Niche Keyword มักจะมี Search Volume ที่ต่ำลงมาจาก Keyword หลัก แต่ก็ตอบโจทย์การค้นหาที่มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของ Niche Keyword คืออะไร

 

ความสำคัญของ Niche Keyword มีดังนี้

เพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย

 

จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า Niche Keyword คือคำค้นหาที่ค่อนข้างเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นหาที่เจาะจง ดังนั้นความสำคัญของ Niche Keyword คือการเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือกลุ่มเป้าหมายของเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงเนื้อหาของเราได้มากขึ้นนั่นเอง

 

แน่นอนว่าการใช้ Keyword เพื่อดึงคนที่ค้นหาด้วย Keyword และมาเจอเนื้อหาของเราก็จริง แต่นั่นอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราก็ได้ แต่ถ้าคนนั้นค้นหาด้วย Niche Keyword ก็มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น การที่คนๆ หนึ่งค้นหาที่พักพัทยา และไปมาเจอที่พักพัทยาของเรา ซึ่งเป็นที่พักพัทยา ติดทะเล แต่เขาคนนั้นอาจไม่ได้ต้องการที่พักติดทะเลก็ได้ เพราะเขาไม่ได้เจาะจง แต่ถ้ามีคนที่ค้นหาด้วยคำว่าที่พักพัทยา ติดทะเล นั่นหมายความว่าคนนี้เจาะจงเลือกที่พักติดทะเล คนนี้เองที่มีโอกาสเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรามากกว่า และมีโอกาสสูงกว่าที่จะจองที่พักกับเรา เป็นต้น

 

เพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการ

 

จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าความสำคัญของ Niche Keyword คือช่วยเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย การที่เนื้อหาดึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงได้มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะปิดการขายได้มากขึ้น

 

ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างเว็บไซต์ A ที่มีคนทั่วไปเข้าถึงมาก แต่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย กับเว็บไซต์ B ที่มีคนเข้าถึงน้อยกว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว เว็บไซต์ B กลับมีคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงมากกว่า

 

ดังนั้นโอกาสที่เว็บไซต์ B จะปิดการขายได้ก็อาจมีสูงกว่าเว็บไซต์ A เพราะกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อมากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

 

เพิ่ม Traffic ให้กับหน้าเว็บไซต์ส่งผลดีต่อการจัดอันดับ

 

หลักการทำ SEO อีกหนึ่งเรื่องคือยิ่ง Traffic ดี มีคนเข้าถึงมาก ก็มีโอกาสที่เนื้อหาจะติดอันดับบนเว็บ Search Engine ได้สูงขึ้น และการใช้ Niche Keyword ที่ตอบโจทย์ผู้รับสารได้ดีกว่า Keyword ทั่วไป ก็มีโอกาสที่จะดึงคนให้อยู่ในหน้าเว็บไซต์ได้นานกว่า เช่น ถ้าหากเป็นบทความให้ความรู้ โอกาสที่คนเข้ามาอ่านแล้วอ่านจนจบ ก็จะมีสูงกว่าการเข้ามาด้วย Keyword ทั่วไป การอ่านเนื้อหาจนจบ ก็อยู่หน้าเว็บนานขึ้น มีส่วนช่วยเพิ่ม Traffic ให้หน้าเว็บไซต์ได้ และยิ่ง Traffic มากก็มีผลต่อการจัดอันดับที่สูงขึ้นด้วย

วิธีหา Niche Keyword 

 

1.การใช้ Google 

 

วิธีแรกง่ายมากในการหา Niche Keyword คือการใช้ฟีเจอร์ของ Google โดยเข้าเว็บไซต์ Google.com จากนั้นลองค้นหาด้วย Keyword หลักดูก่อน เช่นลองค้นคำว่า “ที่พักพัทยา” ระบบของ Google ก็จะแสดงคำที่เกี่ยวข้องกับที่พักพัทยาคำอื่นๆ ขึ้นมาอีกหลายคำ คำเหล่านั้นเองที่เป็น Niche Keyword ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้

 

หรืออีกวิธีหนึ่งลองค้นคำว่า “ที่พักพัทยา” แล้วกด Enter จากนั้นเลื่อนลงเรื่อยๆ จะเจอคำที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรงนั้นก็เป็น Niche Keyword ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้เช่นกัน

 

2.การใช้ Google Ads 

 

เข้าใช้งาน Google Ads แล้วไปที่ Tools แล้วคลิกที่ Planning จากนั้นเลือก Keyword Planner แล้วเลือก Discover new keywords แล้วค้นหาด้วย Keyword หลักแล้วกด Get result ระบบก็จะแสดงผลการ Search Volume ของคำนั้นขึ้นมา และพร้อมกันนั้นจะแสดง Keyword ideas ขึ้นมาให้ด้วย คำเหล่านั้นก็ถูกใช้เป็น Niche Keyword ได้

 

3.การใช้ Keyword Tool

 

เข้าใช้งาน Keyword Tool ซึ่งทันทีที่เข้าหน้าเว็บไซต์ จะมีช่องให้ค้นหาคำที่ต้องการ จากนั้นให้ค้นหาด้วย Keyword หลักแล้วกดปุ่มแว่นขยาย ระบบก็จะแสดงผลการ Search Volume ของคำนั้นขึ้นมา และพร้อมกันนั้นจะแสดง Keyword ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้ด้วย คำเหล่านั้นก็ถูกใช้เป็น Niche Keyword ได้

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Niche Keyword ในเรื่องของความหมายของ Niche Keyword คืออะไร รวมถึงความสำคัญของ Niche Keyword และวิธีหา Niche Keyword เพื่อการนำมาใช้งานให้เหมาะสม