Infographic คืออะไร ทำความรู้จักสื่อยอดฮิตที่คนชอบเสพ

 

มาทำความรู้จักกับ Infographic คือสื่ออีกหนึ่งรูปแบบที่ผู้รับสารชื่นชอบ เพราะสามารถทดแทนเนื้อหาที่มีรูปแบบที่เป็นบทความยาวๆ ได้ในหลายกรณี ช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีดีไซน์สวยงามมากกว่าบทความ นักสื่อสารทั้งหลาย จึงควรทำความเข้าในเกี่ยวกับสื่อลักษณะนี้เอาไว้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของตัวเอง โดยในบทความนี้ก็จะมีแจกข้อมูลความรู้ว่า Infographic คืออะไร และสิ่งสำคัญในการออกแบบมีอะไรบ้าง 

 

Infographic คืออะไร

 

ก่อนอื่นมาดูความหมายกันก่อนว่า Infographic คืออะไร โดย Info มาจากคำว่า Information ที่หมายถึงข้อมูล ส่วน Graphic หมายถึง การแสดงผลที่เป็นรูปภาพ เมื่อมารวมกันจึงกลายเป็น  Infographic คือการแสดงข้อมูลผ่านรูปภาพ ซึ่งลักษณะของ Infographic จะเป็นการย่อยข้อมูลเยอะๆ มาเป็นข้อมูลที่สั้นกระชับขึ้น เหมาะสำหรับการนำเอาข้อมูลยากๆ มาย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นและสื่อสารผ่านรูปภาพที่มีการออกแบบและจัดลำดับการเสนอข้อมูลมาแล้ว ผู้รับสารจะสามารถอ่านแล้วทำความเข้าใจได้ง่าย

 

ดีไซน์ที่พบบ่อยใน Infographic คือแบบไหนบ้าง

 

การย่อยข้อมูลและสื่อสารผ่าน Infographic มีดีไซน์หลายรูปแบบด้วยกัน ที่พบบ่อยคือ

 

1.ข้อมูลจัดกลุ่ม

 

เป็นการนำเอาข้อมูลเยอะๆ มาย่อยเป็นข้อมูลสั้นกระชับ แต่ได้ใจความ และจัดกลุ่มข้อมูลเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้อ่านง่าย ในการจัดกลุ่มข้อความอาจเป็นลักษณะจัดข้อความให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม กรอบวงกลม ฯลฯ 

 

2.ข้อมูลที่แบ่งเป็นข้อ

 

ข้อมูลที่สื่อสารผ่าน Infographic ที่พบบ่อยอีกแบบคือการนำข้อมูลมาย่อยเป็นข้อๆ อาจจะเป็น Bullet points หรือเรียงเป็นข้อ 1 2 3 ….. ซึ่งจะทำให้อ่านง่ายขึ้น สั้นกระชับขึ้น จึงนิยมนำเสนอข้อมูลลักษณะนี้ในภาพ Infographic 

 

3.ข้อมูลแผนภูมิ

 

อีกหนึ่งรูปแบบที่พบบ่อยใน Infographic คือการนำเสนอข้อมูลแผนภูมิ ลักษณะนี้มักใช้กับการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ ที่มีการนำเอาตัวเลขเยอะๆ มาสรุปเป็นแผนภูมิกราฟ หรือแผนภูมิแท่ง หรือแผนภูมิวงกลม ขึ้นอยู่กับคนออกแบบภาพและขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลนั้นๆ ด้วย เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่พบได้บ่อยใน Infographic

 

4.ข้อมูล Timeline 

 

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา หลายครั้งมีการสรุปข้อมูลออกมาเป็น Timeline หรือเส้นเวลา เพื่อให้ผู้รับสารสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยรูปแบบนี้ก็ถูกนำมาใช้บ่อยในการออกแบบ Infographic เช่นกัน

 

5.ข้อมูลตาราง

 

อีกหนึ่งรูปแบบที่พบบ่อยในการนำเสนอผ่านภาพ Infographic ก็คือการนำเสนอข้อมูลแบบตาราง ช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่าย ทั้งยังช่วยประหยัดพื้นที่ได้ในหลายๆ ครั้ง เหมาะกับการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลกำหนดการ ข้อมูลเกณฑ์การสมัคร ฯลฯ

 

6.ข้อมูล Mind mapping

 

การนำข้อมูลบรรยายมาย่อยเป็น Mind mapping ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่พบได้บ่อยและถูกนำเสนอออกมาเป็น Mind mapping โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นการให้ความรู้ทั่วไปในประเด็นต่างๆ อาจพบได้ตามโรงเรียน โรงพยาบาล ที่จัดทำโปสเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการต่างๆ การป้องกันโรค หรือพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะอนามัย ก็อาจสื่อสารออกมาเป็น Mind mapping ให้เห็นเช่นกัน

7.ข้อมูล Flowchart

 

อีกหนึ่งรูปแบบที่มักพบใน Infographic คือการนำเสนอข้อมูลแบบ Flowchart โดยเฉพาะการสื่อสารถึงขั้นตอนการดำเนินงาน หรือขั้นตอนการทำสิ่งต่างๆ การนำเสนอในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายเช่นกัน

 

8.ข้อมูลบันไดงู

 

ข้อมูลในรูปแบบของบันไดงู ก็พบบ่อยใน Infographic เช่นกัน โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลที่ต้องทำตามลำดับขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการสมัครงาน ขั้นตอนการสมัครเรียน ขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำเสนอแบบบันไดงูได้และทำความเข้าใจได้ง่าย

 

โดยรูปแบบทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่พบได้บ่อยในภาพ Infographic ซึ่งภายในหนึ่งภาพ สามารถนำเอาหลายรูปแบบมาผสมกันได้ เช่น ภายในหนึ่งภาพ อาจมีการนำเสนอทั้งข้อมูลแบ่งเป็นข้อๆ ผสมกับข้อมูลแผนภูมิ หรือข้อมูลจัดกลุ่มนำเสนอร่วมกับข้อมูลที่แบ่งเป็นข้อๆ ผสมกับข้อมูลลักษณะ Timeline ก็ได้เช่นกัน

หลักการออกแบบ Infographic คืออะไร

 

สรุปหลักการออกแบบ Infographic มาคร่าวๆ ดังนี้ 

 

1.ตัวหนังสือต้องไม่แน่นเกินไป

 

ในหนึ่งภาพตัวหนังสือจะต้องไม่แน่นเกินไป หรือเล็กเกินไป ต้องสามารถอ่านได้ง่ายโดยไม่ต้องเพ่งมองจนปวดหัว ทั้งนี้ก่อนออกแบบภาพ ฝ่ายข้อมูลหรือฝ่ายคนเขียนเนื้อหา จะต้องทำการย่อยข้อมูลมาให้เหมาะสม ย่อยให้กระชับที่สุด เมื่อส่งบรีฟมาถึงคนทำภาพหรือกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ก็จะต้องมีทักษะในการจัดสัดส่วนข้อมูลให้เหมาะสม เพื่อให้อ่านง่ายที่สุด 

 

2.ใช้สัญลักษณ์ช่วย

 

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Infographic สามารถใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยได้ เพื่อแทนที่ข้อความบางอย่าง ช่วยให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้น อย่างพวกคำที่ต้องพิมพ์ซ้ำหลายครั้งในภาพเดียวก็อาจใช้สัญลักษณ์นั้นแทนข้อความได้ แล้วกำกับไว้ที่มุมภาพเล็กๆ ว่าสัญลักษณ์นั้นหมายถึงอะไรบ้าง 

 

3.ใช้รูปภาพช่วย

 

นอกจากการใช้สัญลักษณ์ช่วยแล้ว การใช้รูปภาพก็แทนข้อความบางอย่างได้ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่เช่นกัน ทั้งยังช่วยดึงดูดให้มีความน่าสนใจมากกว่าการนำเสนอด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว บางกรณีอาจไม่ได้ใช้แทนข้อความ แต่ใช้ประดับภาพ ก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจได้ 

 

4.ธีมภาพช่วยให้เข้าง่ายขึ้น

 

สุดท้ายนี้เมื่อต้องออกแบบ Infographic อย่าลืมนำธีมของเรื่องนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้คนเห็นภาพรวมว่าภาพนั้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ช่วยดึงกลุ่มเป้าหมายให้หยุดอ่านได้ ดีกว่าการใช้เพียงตัวหนังสือหรือข้อความเพียงอย่างเดียว เพราะภาพแบบนั้นทำให้รู้สึกน่าเบื่อ ไม่ดึงดูดและไม่ชวนอ่าน แต่ถ้าหากมีรูปภาพที่สื่อถึงเรื่องนั้นๆ เข้ามาช่วย ก็จะดึงความสนใจได้มากขึ้น

 

กล่าวโดยสรุป Infographic คือสื่อรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนำไปปรับใช้กับข้อมูลยากๆ หรือซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะของกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ด้วยว่าจะสามารถออกแบบภาพให้เข้าใจง่ายและดึงดูดได้มากน้อยแค่ไหน