QuillBot คืออะไร 

QuillBot (คิวบอท) เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ Grammar และเรียบเรียงข้อความหรือประโยคภาษาอังกฤษใหม่ ให้ถูกต้องหรือตรงตามหลักไวยากรณ์มากที่สุด โดย QuillBot จะใช้ AI เข้ามาช่วยในการปรับปรุงข้อความ สร้างประโยคที่มีโครงสร้างที่ดี มีความแม่นยำ จนเป็นที่นิยมในหมู่นักเขียนเป็นอย่างมาก

QuillBot ต่างจาก Grammarly อย่างไร

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า Grammarly และ QuillBot นั้น ต่างเป็นโปรแกรมช่วยเขียนคำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่ทั้งสองโปรแกรมนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียว โดยจุดเด่นของ Grammarly นั้นจะเป็นการตรวจหาหลักไวยากรณ์ที่เขียนผิด การสะกดคำ การตรวจจับการลอกเลียนแบบข้อความ แต่ในฝั่งของ QuillBot จะมีจุดเด่นในการช่วยเขียนคำขึ้นมาใหม่ให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ หรือรีไรท์ข้อความใหม่ให้เป็นตามรูปแบบที่ผู้เขียนต้องการ โดยใช้ AI เข้ามาช่วยเขียน

QuillBot มีการทำงานอย่างไร

เรามาศึกษา algorithms การทำงานของ QuillBot ว่ามีการทำงานอย่างไร

 • ทำความเข้าใจกับอินพุต โดยเมื่อผู้ใช้ระบุข้อความเข้ามา QuillBot จะวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับอินพุต โดยใช้เทคนิค NLP แยกโครงสร้างข้อความออกเป็นคำ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคำเหล่านั้น และวิเคราะห์ความหมายของโปรโยค
 • แทนที่คำและวลี QuillBot จะออกแบบโครงสร้างของประโยคและเลือกคำและวลีมาใช้ โดยใช้คอลเลกชันรูปแบบทางภาษามากำหนดคำที่จะใช้ โดยจะต้องคงความหมายเดิมของประโยคให้มากที่สุด
 • การปรับหลักไวยากรณ์ หลังจากที่ QuillBot เลือกคำและวลีมาใช้แล้ว จะมีการปรับหลักไวยากรณ์ จัดเรียงประโยคใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 • นำ Feedback มาปรับปรุงการทำงาน QuillBot จะเรียนรู้และพัฒนาอัลกอลิทึม ผ่านความคิดเห็นของผู้ใช้ โดยจะปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ให้มากที่สุดผ่านข้อมูลที่ผู้ใช้ ใช้งานอยู่ทุกวัน ซึ่ง AI จะเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านี้ แล้วนำมาปรับปรุงระบบในการเขียนคำ นั่นจึงทำให้เมื่อยิ่งนานไป QuillBot ก็จะมีความฉลาดมากขึ้น

ส่วนย่อยที่สอง  

ฟังก์ชันของ QuillBot Tool ที่โดดเด่นมีอะไรบ้าง 

 

 • Paraphraser Tool

ฟังก์ชันในการช่วยถอดความจากเนื้อหาแล้วเขียนคำใหม่ โดยจุดเด่นของ QuillBot คือความสามารถในการถอดความจากเนื้อที่ซับซ้อน แล้วเรียบเรียงใหม่โดยป้อนวลี ย่อหน้า โดยที่ยังคงความหมายเดิมของเนื้อหาไว้ได้ เพื่อเลี่ยงการถูกมองว่าลอกเลียนแบบเนื้อหาออกมา

 • Grammar Checker

เครื่องมือในการเช็ค Grammar โดย QuillBot จะตรวจสอบข้อความที่ผู้ใช้ป้อน เพื่อหาข้อผิดพลาดทางหลักไวยากรณ์ และแนะนำคำสำหรับแก้ไขโครงสร้างตามหลักไวยากรณ์ ช่วยให้ประโยคถูกต้องและสวยงามยิ่งขึ้น

 • Citation Generator

เครื่องมือช่วยในการทำอ้างอิงให้กับเนื้อหาที่เราเขียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบว่าเนื้อหานี้มาจากไหน หนังสืออะไร บทความในวารสาร เว็บไซต์ที่มา ซึ่ง QuillBot สามารถเขียนอ้างอิงในรูปแบบที่นิยมได้อย่างเช่น APA ,MLA ,Chicago หรืออื่นๆ

 

 • Summarizar

QuillBot มีฟีเจอร์ในการสรุปข้อความให้สั้นลง โดยที่ยังคงเนื้อหาให้เหมือนเดิม และยังสามารถแบ่งข้อความออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น โดยฟีเจอร์ Summarizar จะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการใจความของบทความ หรือลดเวลาการย่อยเนื้อหาให้ออกมาให้รวดเร็วขึ้น

 • Translator

QuillBot สามารถแปลภาษาในรูปแบบประโยค หรือทั้งย่อหน้าได้อย่างรวดเร็ว และยังมีหน้าต่างในการเปรียบเทียบทั้งสองภาษา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการผันกริยา การใช้คำ และการวางโครงสร้างประโยคของทั้งสองภาษา

 

QuillBot ดีไหม เหมาะกับใครบ้าง

 1. นักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการเขียนประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หรือทำวิทยานิพนธ์
 2. อาจารย์สอนภาษา ที่ต้องการเครื่องมือในการช่วยเขียนหรือตรวจสอบความถูกต้องของประโยค
 3. นักวิชาการ ที่ต้องการเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ หรือต้องการเขียนงานที่ไม่ซ้ำกับเอกสารที่มีอยู่เดิม
 4. นักธุรกิจ นักการตลาดที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
 5. บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเขียนงานภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หรือการพิมพ์โต้ตอบให้ถูกต้อง

จะเห็นว่า QuillBot นั้นมีฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมกับทุกๆอาชีพ ทุกช่วงวัย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นักแปลภาษาเท่านั้น 

ในการใช้งาน QuillBot นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยมีช่องทางในการใช้งานดังนี้

 • ผ่านเว็บไซต์ของ QuillBot โดยตรง
 • ใช้งานผ่าน extension เสริมในโปรแกรม Microsoft word
 • ใช้งานผ่าน Google Chrome 
 • ใช้งานผ่าน mac os

 

QuillBot ฟรี

หากเราเริ่มต้นในการใช้งานนั้น QuillBot  เปิดให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ฟรี เบื้องต้น โดยจะมีฟังก์ชันเบสิกในการและจะมีข้อจำกัดในการใช้งานเล็กน้อย เช่น จำกัดการเรียบเรียงคำใหม่ไม่ให้เกิน 125 คำ การสรุปเนื้อหาของประโยคไม่เกิน 1200 คำ เป็นต้น สนใจใช้งาน ที่นี่ https://quillbot.com

โดยหากเราต้องการใช้งานแบบ Premium ก็สามารถเลือกแพลนสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ที่หน้าเว็บของ QuillBot 

สรุปความสามารถของ QuillBot 2024

 1. ความสามารถในการถอดความของ QuillBot นั้นจะช่วยให้ผู้ใช้เรียบเรียงประโยคได้ใหม่ โดยมีเนื้อหาคงเดิม และหลีกเลียงการลอกเลียนแบบจากเนื้อหาเดิม 
 2. QuillBot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาของผู้ใช้ หรือกล่าวคือ ช่วยให้ประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีการเชื่อมโยงของคำที่ถูกต้อง และเขียนได้ถูกโอกาสการใช้งาน
 3. ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนประโยค หรือลดเวลาในการถอดความ สรุปใจความสำคัญ ให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. QuillBot ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย มี UI ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มตามมากนักในการใช้งาน