Share of Voice คืออะไร อีกหนึ่งสิ่งที่แบรนด์ต้องให้ความสำคัญ

 

Share of Voice คืออะไร อีกหนึ่งคำถามที่บางคนอาจยังสงสัยอยู่ หรือบางคนอาจไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำ แต่ถ้าหากทำธุรกิจ หรือทำงานด้านการตลาด จะต้องทำความรู้จักกับคำนี้ และให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนเสียงตอบรับของแบรนด์ ครั้งนี้ทางบทความได้รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Share of Voice มาฝาก ดังนี้ 

 

Share of Voice คืออะไร?

 

Share of Voice คือสัดส่วนของการถูกพูดถึงแบรนด์บน Social Media ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ถูกพูดถึงมากน้อยแค่ไหน มีคนรู้จักแบรนด์ในระดับเท่าไร หรือเรียกอีกอย่างว่า ส่วนแบ่งของเสียงในตลาด โดย Share of Voice จะทำให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายพูดถึงแบรนด์ในทิศทางไหน รู้สึกอย่างไร หรือมีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ สามารถนำไปต่อยอดแผนการตลาดได้

 

เดิมที Share of Voice ใช้วัดผลลัพธ์ของการโฆษณาผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ แต่ปัจจุบันในยุคที่ออนไลน์เข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน นำมาซึ่งช่องทางการสื่อสารบนออนไลน์ที่ทรงอิทธิพล ทำให้ Share of Voice ถูกใช้วัดผลลัพธ์การถูกพูดถึงแบรนด์บน Social Media อย่างกว้างขวาง 

ความสำคัญของ Share of Voice คืออะไร?

 

ความสำคัญของ Share of Voice คือทำให้แบรนด์ได้รู้สัดส่วนที่ถูกพูดถึง ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง ดังนี้ 

 

1.ทำให้รับรู้ระดับความเป็นที่รู้จักของแบรนด์

 

Share of Voice จะทำให้เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดรับรู้ว่าเป็นที่รู้จักในระดับไหน บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หากยังไม่บรรลุก็จะได้วางกลยุทธ์ต่อไป เพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับแบรนด์ สำหรับการรับรู้ว่าแบรนด์เป็นที่รู้จักในระดับไหน เป็นความสำคัญอย่างหนึ่ง ทำให้รู้จักว่าคู่แข่งของธุรกิจคือใคร จะได้ดำเนินการให้เหมาะสม ซึ่ง Share of Voice ช่วยได้

 

2.ทำให้รู้จักตำแหน่งของแบรนด์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

 

Share of Voice ทำให้เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดรู้ระดับการเป็นที่รู้จักของแบรนด์ จะได้รู้ด้วยว่าตำแหน่งของแบรนด์อยู่ตรงไหน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และได้รู้ว่าต้องเพิ่มหรือลดอะไรส่วนไหน ในด้านการสื่อสาร ต้องทำอย่างไรจึงจะต่อสู้กับคู่แข่งในตลาดได้ หรือต้องเพิ่มการรับรู้อย่างไร ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ให้มากขึ้น 

 

3.ทำให้รับรู้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย

 

นับเป็นความสำคัญอีกหนึ่งความสำคัญของ Share of Voice ที่นอกจากจะทำให้ธุรกิจรับรู้ได้ถึงสัดส่วนของการถูกพูดถึงแบรนด์บน Social Media แล้ว ยังได้รู้ถึงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายด้วยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับแบรนด์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเป็นบวกหรือลบ และรับรู้ไปถึงรายละเอียดว่ากลุ่มเป้าหมายคิดเห็นอย่างไรกับแบรนด์ จะทำให้รู้ว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ในสายตากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร ตรงกับที่วางภาพลักษณ์กับแบรนด์หรือไม่ หากยังไม่ตรงจะต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสารอย่างไร ไม่เพียงเท่านั้นบางความคิดเห็นที่ส่งเสริมแบรนด์ อาจนำไปต่อยอดการทำแคมเปญเพิ่มเติมได้ เพื่อโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 

4.ช่วยในการนำไปปรับใช้แผนธุรกิจในอนาคต

 

จากที่ได้กล่าวไปทั้งหมดเกี่ยวกับความสำคัญของ Share of Voice ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับการถูกพูดถึง ระดับการเป็นที่รู้จัก หรือแม้แต่ความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ ล้วนมีความสำคัญในการนำไปปรับใช้สำหรับวางกลยุทธ์ในแผนธุรกิจอนาคต ความคิดเห็นด้านบวกสามารถนำไปต่อยอดทำให้ดีขึ้นได้ ส่วนความคิดเห็นด้านลบหรือไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ก็สามารถนำไปปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นได้ 

หลักการที่ทำให้เกิด Share of Voice คืออะไรบ้าง?

การทำให้เกิด Share of Voice แบรนด์จะต้องมีแผนการสื่อสารที่ดี ตามหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 

 

1.สื่อสารด้วยข้อความที่ถูกจริตกับกลุ่มเป้าหมาย

 

หลักการแรกที่ทำให้เกิด Share of Voice คือ ก่อนที่จะสื่อสารอะไรออกไป แบรนด์ควรทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายให้ดีเสียก่อน อาจจะทำการสำรวจเบื้องต้น ว่ากลุ่มเป้าหมายชอบเสพข้อความหรือเนื้อหาแบบไหน แล้วเลือกสื่อสารออกไปให้ถูกกับจริตผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเปิดรับที่ดีกว่า หากสื่อสารเนื้อหาที่ไม่ตรงจริตกับกลุ่มเป้าหมาย ก็มีโอกาสสูงที่เนื้อหานั้นจะถูกเมิน กลายเป็นเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจและไม่ทำให้เกิด Share of Voice

2.สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 

พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า ด้วยการตอบกลับเสมอ และควรตอบกลับอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อความร้องเรียน เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือถ้าหากมีข้อความเกี่ยวกับคำติชมอื่นๆ รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ก็ควรหมั่นตอบกลับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน ควรมีช่องทางสำหรับพูดคุยกับลูกค้า เช่น Fanpage FB บัญชี Instagram บัญชี Twitter และอื่นๆ 

3.จัดกิจกรรมสร้างกระแส

 

หลักการอีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนำคือการจัดกิจกรรมสร้างกระแส ที่ส่งผลต่อ Share of Voice ได้เป็นอย่างดี แต่อาจจะต้องทำการสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดี เพื่อจัดกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม หากมีการเข้าร่วมมาก ก็ส่งผลให้มีสัดส่วน Share of Voice ที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างกิจกรรมยอดนิยม เช่น การติด #แฮชแทก ที่ทำให้เกิด Share of Voice บน Social media เหมาะสำหรับสินค้าใหม่ที่จะเปิดตัว หรือสินค้าเดิมที่มีอยู่แต่มีแคมเปญใหม่ออกมา หากมีคนเข้าร่วมมาก Share of Voice ก็จะสูง

 

4.สร้างเนื้อหาที่ทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์

 

อีกหนึ่งหลักการที่น่าสนใจก็คือการสร้างเนื้อหาให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่ชักชวนให้เกิด Reaction หรือเกิดการ Comment รวมถึงกดแชร์ แทนที่จะสร้างเนื้อหาที่เป็นการสื่อสารทางเดียว อย่างเช่นการสื่อสารด้วยข้อความที่ชวนให้ผู้ติดตามเข้ามากดปุ่ม Like Love Angry Care หรือการชักชวนให้เข้ามา Comment แชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นต่างๆ สิ่งเหล่านั้นคือการทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ช่วยสร้าง Share of Voice ได้เช่นกัน 

 

ผ่านไปแล้วสำหรับข้อมูลรายละเอียดที่ว่า Share of Voice คืออะไร ซึ่ง Share of Voice คือสัดส่วนของการถูกพูดถึงแบรนด์บน Social Media ที่ถ้าหากแบรนด์ต้องการเป็นที่ถูกพูดถึงมากๆ ก็ต้องมีการสื่อสารที่ดี สื่อสารได้ถูกที่ถูกเวลาและถูกกลุ่มเป้าหมาย ต้องวางแผนการสื่อสารอย่างรอบคอบ มีการเก็บผลสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเสมอ