ด้วยยุคสมัยที่สิ่งรอบตัวพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรจึงไม่ใช่แค่แจกจ่ายงานให้ทำแต่ต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ด้วย ซึ่งหนึ่งในแนควคิดที่กำลังมาแรงมากตอนนี้ต้องยกให้กับ “Agile Methodology” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “อไจล์” ใครที่ยังสงสัย Agile Methodology คืออะไร มีแนวทางลักษณะไหนบ้าง มาหาคำตอบทั้งหมดอย่างละเอียดกันเลย

Agile Methodology คืออะไร

Agile Methodology คือ แนวคิดในการทำงาน บริหารจัดการซึ่งให้ความสำคัญกับ “คน” “การสื่อสาร” จนเกิด “แนวทางสำหรับพัฒนาสินค้า / บริการ” ด้วยระยะเวลาอันแสนรวดเร็วและจำกัด เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จได้อย่างตรงเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แม้ไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดแต่ก็ถือเป็นจะเริ่มต้นกับแผนงานที่ใช้เพื่อเพิ่มแนวทางที่ดี เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น

อีกมุมหนึ่งการทำงานด้วยแนวคิด Agile Methodology ยังมีส่วนสำคัญในการลดขั้นตอนความซับซ้อนของงาน ลดงานเอกสารอันแสนน่าปวดหัว เน้นไปสู่ลักษณะการทำงานเป็นทีม เมื่อสินค้า / บริการ ถูกพัฒนาขึ้นจนเริ่มเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภค ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ดังนั้นองค์กรทุกแห่งจะสามารถเดินหน้าต่อยอดทีละสเต็ปและลูกค้าได้รับความพึงพอใจกลับไปเสมอ

เทคนิคการใช้ Agile Methodology ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

แม้ในมุมของ Agile Methodology จะเป็นภาคทฤษฎีและมักถูกใช้งานกับผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ เมื่อคุณมีแนวทางเหมาะสม การเดินหน้าเพื่อต่อยอดความสำเร็จด้วยการปรับใช้กับเรื่องต่าง ๆ ก็ไม่ได้ไกลตัวใด ๆ เลย ด้วยเหตุนี้การรู้เทคนิคสำหรับช่วยให้กลยุทธ์ “อไจล์” สัมฤทธิ์ผลก็มีความน่าสนใจที่อยากนำเสนอเพิ่มเติม

1. การทำงานเป็นทีม

วิธีอันแสนง่ายดายมากที่สุดสำหรับองค์กรที่อยากประสบความสำเร็จโดยมีแนวคิด Agile Methodology เป็นแม่แบบสำคัญต้องเริ่มจากทำงานเป็นทีม (Scrum)  เพราะแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ทักษะ แตกต่างกันออกไป เมื่อสอดประสานกันอย่างลงตัว งานจะเดินเร็วขึ้น ความซับซ้อนของงานน้อยลง ส่งผลให้ข้อผิดพลาดลดลงตามด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าทำงานลักษณะ Cross Functional Team หรือ การนำผู้ที่มีความเก่งกาจแต่ละสาย แต่ละทักษะมารวมกัน ปรับทัศนคติให้ตรงประเด็น งานเดินหน้าแบบก้าวกระโดดแน่นอน ปัจจุบัน 2024 บริษัท IT องค์กรใหญ่ๆ ใช้ Agile Methodology ในการบริหารงานต่างๆ

2. เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

เมื่อจุดมุ่งหมายหลักของแนวคิดนี้คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด องค์กรจึงจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมและสิ่งที่พวกเขาคาดหวังด้วยเช่นกัน อาจเริ่มจากการสำรวจเทรนด์ที่กำลังมาแรง การวิจัยตลาด การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง ฯลฯ เมื่อรู้ลึก รู้จริง มีข้อมูลชัดเจน การทำงานในส่วนอื่นก็จะง่ายขึ้น ลดความยุ่งยากและรูปแบบของงานที่ไม่มีประสิทธิภาพออกได้อีกเยอะมาก

3. คัดสรรบุคลากรให้เหมาะกับงาน

นี่คืออีกเรื่องสำคัญที่จะทำให้แนวคิดจนถึงขั้นตอนปฏิบัติงานเกิดศักยภาพที่ชัดเจน แม้มีการทำงานเป็นทีมหรือเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังแล้วก็ตาม แต่บุคลากรที่จะเข้ามาทำในแต่ละงานให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดต้องเป็นคนที่มีทักษะ อัดแน่นด้วยความรู้ ประสบการณ์ หรืออย่างน้อยที่สุดต้องมีไฟ มีใจอยากทำงานตรงจุดนั้นแล้วสิ่งที่วางแผนเอาไว้จะไม่ใช่เรื่องไกลเกินความจริง

4. มีการสื่อสารระหว่างคนในทีมและยอมรับความแตกต่าง

เป็นเรื่องปกติเมื่อทำงานเป็นทีมจะต้องเกิดความแตกต่างโดยเฉพาะแนวคิด ไปจนถึงปัญหาด้านการสื่อสารไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด สร้างความสับสน ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือทุกคนวางอคติแล้วใช้เหตุผลเข้ามาแทนที่ อย่ามองแค่ความชอบส่วนตัวแต่เคารพเสียงส่วนใหญ่ เหนือสิ่งอื่นใดต้องพยายามสื่อสารข้อมูล การเปลี่ยนแปลง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของงานให้ชัดเจน เพื่อทุกคนจะได้อัปเดตเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด ไม่มีใครพลาดและกลายเป็นความผิดของตัวเขา

5. พัฒนาตนเองและกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเสมอ

จากแนวคิดหลักของ Agile Methodology ที่เน้นเรื่องคนมาเป็นอันดับ 1 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพัฒนาตนเองพร้อมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ ให้เดินหน้าพุ่งชนเป้าหมายเดียวกันทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ต้องอาศัยความกระตือรือร้น มีเป้าหมายการทำงานชัดเจน แม้เจออุปสรรคก็ต้องหาสิ่งกระตุ้นเพื่อให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่ลดละ

Agile Software ที่มักใช้กันในปัจจุบัน

1. Jira Software

เป็น Project Management Tools ที่นิยมในบริษัทขนาดใหญ่ สามารถ Track ติดตามผลการทำงานของทีม จัดลำดับความสำคัญ กำหนดแต้มหรือค่าน้ำหนักของงาน นำมาใช้ตั้ง KPI เพื่อวัดผลการทำงานของทีมได้ดี นอกจากนั้นยังวัดผลพนักงานเป็นรายบุคคนได้ด้วย โดยจัดทำเป็น Card, Task, Sub-Task สถานะของงานปัจจุบันว่าเป็น Inprogresing, To-Do, Deploying, Testing, Done

2. Trello

เป็น Project Management Tools ที่ยอดฮิตอีกตัวหนึ่ง ปกติสมัยก่อนเราจะนิยมใช้ post it เขียนแปะบนไวท์บอร์ด แต่ Trello ยกทั้งหมดไปอยู่บนเว็บไซต์ สามารถใช้ติดตามผลการทำงานของทีมได้เช่นกัน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ Agile Methodology

เมื่อคุณลงมือนำแนวคิด Agile Methodology มาใช้งานสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากสุดต้องยกให้กับการลดจำนวนความผิดพลาดของผลลัพธ์ ช่วยสร้างงานให้ตรงกับจุดประสงค์ที่วางเอาไว้ งานเดินหน้าเร็วขึ้น ลดปัญหาความซ้ำซ้อนโดยใช่เหตุ ต่อยอดไปยังเป้าหมายใหม่ได้ตลอด และสิ่งดีที่สุดลูกค้าเกิดความพึงพอใจ มีการบอกต่อ หรือกลับมาใช้งานซ้ำ ช่วยสร้างยอดขาย กำไร และภาพลักษณ์องค์กรให้เติบโตสู่ทิศทางที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่จึงมักมีคนที่จะคอยเข้ามาควบคุมและวางแผนด้านบุคลากรและอาศัยแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ

สรุป

Agile Methodology ไม่ใช่แค่เรื่องของแนวคิด หรือทฤษฎีที่อยู่ตามหน้าหนังสือเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของทุกคนอีกด้วย หัวใจสำคัญต้องเริ่มต้นจาก “คน” มี “สารสื่อสาร” ที่ดีเพื่อให้ทุกคนในทีมเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน แล้วผลลัพธ์ที่ตามมา นั่นคือ “สินค้า / บริการ ได้รับการพัฒนา” จนโดนใจผู้บริโภค จะผลส่งต่อความสำเร็จขององค์กรได้ย่างดายขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า วางแผนกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วลงมือทำกันเลย