Agile Methodology คืออะไร แนวคิดการทำงานยุคใหม่สู่ความสำเร็จ

ด้วยยุคสมัยที่สิ่งรอบตัวพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรจึงไม่ใช่แค่แจกจ่ายงานให้ทำแต่ต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ด้วย ซึ่งหนึ่งในแนควคิดที่กำลังมาแรงมากตอนนี้ต้องยกให้กับ “Agile Methodology” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “อไจล์” ใครที่ยังสงสัย Agile Methodology คืออะไร มีแนวทางลักษณะไหนบ้าง มาหาคำตอบทั้งหมดอย่างละเอียดกันเลย Agile Methodology คืออะไร Agile Methodology คือ แนวคิดในการทำงาน บริหารจัดการซึ่งให้ความสำคัญกับ “คน” “การสื่อสาร” จนเกิด “แนวทางสำหรับพัฒนาสินค้า / บริการ” ด้วยระยะเวลาอันแสนรวดเร็วและจำกัด เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จได้อย่างตรงเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แม้ไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดแต่ก็ถือเป็นจะเริ่มต้นกับแผนงานที่ใช้เพื่อเพิ่มแนวทางที่ดี เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น อีกมุมหนึ่งการทำงานด้วยแนวคิด Agile Methodology ยังมีส่วนสำคัญในการลดขั้นตอนความซับซ้อนของงาน ลดงานเอกสารอันแสนน่าปวดหัว เน้นไปสู่ลักษณะการทำงานเป็นทีม เมื่อสินค้า / บริการ ถูกพัฒนาขึ้นจนเริ่มเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภค ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ดังนั้นองค์กรทุกแห่งจะสามารถเดินหน้าต่อยอดทีละสเต็ปและลูกค้าได้รับความพึงพอใจกลับไปเสมอ เทคนิคการใช้ Agile Methodology […]