ตัวอย่าง บทความ SEO ที่ดี พร้อมแนะวิธีการเขียน 

 

ตัวอย่างบทความ SEO ที่ดี เป็นสิ่งที่สามารถใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ SEO ได้ ครั้งนี้จะมาแนะนำการดูตัวอย่างบทความ SEO ที่ดี ว่าสามารถดูได้จากที่ไหนบ้าง และควรสังเกตที่ส่วนไหนของบทความเหล่านั้นบ้าง เพื่อนำมาใช้ให้ถูกต้อง ครั้งนี้ทางบทความก็ได้รวบรวมมาให้แล้ว พร้อมแนะวิธีเขียนบทความ SEO ที่ดีมาฝาก ดังนี้ 

 

ตัวอย่าง บทความ SEO ที่ดี เป็นอย่างไร

 

ตอบคำถามแรกสำหรับตัวอย่างบทความ SEO ที่ดีนั้นจะต้องเป็นอย่างไร ก็คือจะต้องติดหน้าแรกของเว็บ Search Engine โดยเฉพาะ Google ที่มีคนใช้งานจำนวนมาก ยิ่งติดอันดับสูงเท่าไร ยิ่งหมายความว่าบทความนั้นมีคุณสมบัติของการเป็นบทความ SEO ที่ดี และยิ่งถ้าหากเป็นบทความติดหน้าแรกของการค้นหาด้วย Keyword ยอดนิยม (เป็นคำที่ถูกค้นหาเยอะ) ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบทความ SEO นั้นมีศักยภาพมาก 

ตัวอย่าง บทความ SEO ที่ดี ดูได้จากที่ไหน

 

ตัวอย่างบทความ SEO ที่ดี หาดูได้ง่ายๆ โดยการค้นหาคำใดคำหนึ่งสักคำ ในเว็บไซต์ Google จากนั้นจะมีการแสดงผลลัพธ์ขึ้นมา บทความอันดับแรกนั่นเองที่เป็นบทความ SEO ที่ดี ซึ่งต้องไม่ใช่บทความที่มีคำว่า Sponsered หรือคำว่าโฆษณา กำกับอยู่ หากมีเนื้อหาโฆษณาขึ้นมา ให้นับบทความแรกหลังจากโฆษณาเหล่านั้น จากนั้นลองสังเกตดูส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดงบน Google ว่าบทความนั้นเป็นอย่างไรบ้าง โดยยังไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปอ่านบทความเต็ม ส่วนประกอบที่ควรสังเกต ได้แก่ 

 

1.Title 

 

Title คือชื่อเรื่อง/ชื่อหัวข้อของเนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะปรากฏด้วยสีน้ำเงิน ด้วยขนาด Text ที่ใหญ่ที่สุด ให้ลองสังเกตดูว่า Title ของตัวอย่างบทความ SEO ที่ดีบทความนั้นเป็นอย่างไรบ้าง มีการวาง Keyword ไว้ตรงไหนของ Title แล้วมีความยาวของ Title เท่าไร จำนวนกี่คำ เรียบเรียงเป็นอย่างไร เพื่อนำมาปรับใช้กับบทความของตัวเอง

 

2.URL 

 

URL คือลิงค์ของเนื้อหานั้น ซึ่งจะอยู่ด้านบนของ Title ด้วย Text ขนาดเล็กกว่า ให้ลองสังเกตบริเวณ Slug ว่าบทความนั้นมีการตั้งชื่อ Slug ว่าอย่างไรบ้าง ใส่ Keyword เอาไว้ตรงไหนใน Slug และใช้ Slug เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่ง Slug จะอยู่ส่วนท้ายของลิงค์ คือ www.(ชื่อเว็บ).com/(Slug) แต่ถ้าหากปรากฏในหน้า Google จะแสดงแบบนี้ www.(ชื่อเว็บ).com > (Slug) 

 

3.Meta Description 

 

Meta Description เป็นคำอธิบายสั้นๆ ของเนื้อหานั้น ซึ่งจะปรากฏอยู่ใต้ Title บนหน้า Google ให้ลองสังเกตจากตัวอย่างบทความ SEO ที่ดี ว่าส่วนนี้มี Keyword อยู่ตรงไหนบ้าง และมีกี่คำ 

 

4.Featured Snippet 

 

ส่วนนี้จะเป็นกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่สรุปคำตอบของเนื้อหานั้นพอสังเขป ให้คนอ่านสามารถทำความเข้าใจรายละเอียดนั้นได้คร่าวๆ โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาด้านใน ซึ่งการค้นหาด้วย Keyword บางคำก็ขึ้น แต่บางคำก็อาจจะไม่ขึ้น สำหรับ Keyword ที่ค้นแล้วขึ้นส่วนนี้ สามารถสังเกตการเขียนของบทความนั้นเอาไว้ใช้เป็นแนวทางได้เช่นกัน 

 

การเขียนบทความ SEO สามารถสังเกตตัวอย่างบทความ SEO ที่ดี ที่แสดงบน Google เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบทความได้ แนะนำว่าไม่ควรสังเกตเฉพาะบทความอันดับแรกเพียงบทความเดียว แต่ควรสังเกตบทความ 5 อันดับแรกเป็นอย่างต่ำ แล้วลองลิสต์เอาไว้ว่าตัวอย่างเหล่านั้น ได้ใส่ Keyword เอาไว้อย่างไรบ้าง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทความของตัวเอง

ตัวอย่าง บทความ SEO ที่ดี มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร

 

หลังจากที่ได้ลองสังเกตบทความ SEO ที่ดี จากส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดงบนหน้า Google SERP ไปแล้ว ให้ลองคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเต็มที่บทความแรก และสังเกตการวาง Keyword ในเนื้อหานั้น พร้อมกับส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งบทความ SEO ที่ดี มักมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

1.Keyword 1-2% ของเนื้อหา

 

บทความ SEO ที่ดี ควรมี Keyword 1-2% ของเนื้อหา เช่นเนื้อหาความยาว 1,000 คำ ก็ควรมี Keyword ในเนื้อหานั้นประมาณ 10-20 คำ เป็นต้น ทั้งนี้ควรจัดวาง Keyword ให้กระจาย ไม่วกวนเกินไป เพราะถ้าหาก Keyword วนไปวนมาเยอะๆ Google อาจมองว่าเป็น Spam ซึ่งส่งผลทำให้ไม่ติดอันดับต้นๆ และที่สำคัญควรมี Keyword ในหัวข้อ (Title) ด้วย

 

2.เนื้อหามีความยาว 700 คำขึ้นไป 

 

เนื้อหาที่สั้นเกินไป Google ไม่ค่อยชอบเท่าไร และมักไม่ติดหน้าแรก ไม่ติดอันดับต้นๆ จึงควรเป็นเนื้อที่มีความยาวอย่างน้อย 700 คำขึ้นไป

 

3.มีภาพ/วิดีโอ ประกอบ

 

บทความ SEO ที่ดี ควรเป็นเนื้อที่ไม่ได้มีเฉพาะข้อความเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีสื่ออื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ภาพประกอบในบทความ หรือคลิปวิดีโอประกอบ หากใช้เป็นภาพประกอบ แนะนำให้ตั้งชื่อภาพให้มี Keyword ในชื่อภาพด้วย

 

4.มีการแบ่งหัวข้อ

 

ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นข้อๆ เป็น Headline 1, Headline 2, ……. ซึ่ง Headline 1 คือชื่อหัวข้อใหญ่สุดหรือชื่อเรื่อง (Title) จากนั้นแบ่งหัวข้อย่อยๆ แล้วใส่ Keyword ลงใน Headline นั้นๆ ด้วย เช่น บทความที่มี Keyword ว่า ฟันคุด ควรใส่ Keyword ใน Headline แบบนี้

 

Headline 1 : ฟันคุด คืออะไร ทำความเข้าใจที่นี่

Headline 2 : ฟันคุด คืออะไร, เมื่อไหร่ที่ควรผ่าฟันคุดออก, หลังผ่าตัดฟันคุด ควรทำอย่างไร 

 

ตัวอย่างบทความ SEO ที่ดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือการ Copy เนื้อหา เพราะ Google ไม่ชอบเนื้อหาลอกเลียนแบบ ดังนั้นการดูเป็นแนวทาง ต้องนำมาปรับใช้และเขียนใหม่ให้ไม่ซ้ำกับเนื้อหานั้น มีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหานั้น พยายามอ่านแล้วทำความเข้าใจพร้อมกับจับใจความและเขียนใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง หากเป็นเนื้อหาลอกเลียนแบบ ไม่มีทางที่จะติดหน้าแรกอย่างแน่นอน