EMAIL MARKETING คืออะไร การตลาดที่ช่วยรักษาฐานลูกค้าได้

 

Email ก็สามารถทำการตลาดได้ เรียกว่า Email Marketing คือช่องทางหนึ่งที่ใช้สำหรับการโปรโมทและส่งเสริมการขาย การสื่อสารผ่านอีเมล์ยังคงเป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับ เพราะบัญชีอีเมล์เป็นสิ่งที่คนใช้งานอินเทอร์เน็ตแทบทุกคนต้องมี ครั้งนี้ทางบทความจะมาอธิบายรายละเอียดที่ว่า Email Marketing คืออะไร 

 

Email Marketing คืออะไร? 

 

Email Marketing คือการทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางอีเมล์ เน้นการประชาสัมพันธ์เนื้อหาต่างๆ ของแบรนด์ โดยการส่งอีเมล์หากลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นโปรโมชั่น การประกาศเปิดตัวสินค้า การชี้แจงกิจกรรมของแบรนด์ และอื่นๆ แม้ว่า Email อาจเป็นสิ่งที่ใครหลายคนมองข้าม แต่พบว่าช่องทางนี้กลับเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพไม่น้อย

เหตุผลที่ควรทำ Email Marketing คืออะไร? 

 

Email Marketing มีประโยชน์หลายอย่าง ดังนี้

 

1.Email เป็นบัญชีที่คนใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนมี 

 

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบทุกคน ต้องมีบัญชีอีเมล์ไปของตัวเอง ไม่เหมือนกับบัญชี Social Media ที่บางคนอาจจะมีบัญชี A แต่ไม่มีบัญชี B หรือบางคนก็อาจจะไม่มีบัญชี A แต่มีบัญชี B แต่ถ้าเป็นอีเมล์หลายๆ คนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแทบจะมีทุกราย เพราะอีเมล์ใช้สมัครบัญชีอื่นๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media ต่างๆ สมัครบัญชีเว็บไซต์ Shopping สมัครบัญชีอื่นๆ ล้วนต้องสมัครผ่านอีเมล์ 

 

2.ช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าได้

 

ประโยชน์ที่สำคัญของ Email Marketing คือการรักษาฐานลูกค้าเก่า ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำได้ โดยแบรนด์มักจะต้องขอรายชื่ออีเมล์ลูกค้าที่มีการซื้อครั้งแรกเอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆ จากนั้นเมื่อเก็บอีเมล์ลูกค้าไว้ในรายชื่อแล้ว จะทำการส่งอีเมล์ไปหาลูกค้าตามรายชื่อที่บันทึกไว้ ส่วนมากมักจะส่งเนื้อหาให้เกิดการซื้อซ้ำ เช่น โปรโมชั่นต่างๆ และเพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์เอาไว้ 

 

Email Marketing มีประโยชน์ในการทำ CRM หรือ Customer Relationship Management ที่เรียกว่าสานสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีกับแบรนด์ ซึ่งการทำ CRM เป็นเรื่องที่หลายๆ แบรรด์ให้ความสำคัญ หากสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีกับแบรนด์ได้สำเร็จ จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีต่อแบรนด์ในระยะยาว 

 

3.ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดน้อยกว่าช่องทางอื่น

 

หากเปรียบเทียบงบการตลาดในแต่ละช่องทาง Email Marketing ถือว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าช่องทางอื่นๆ คิดรายจ่ายเป็นแพ็คเก็ต โดยในแพ็คเก็ตหนึ่งจะสามารถส่งข้อความได้ในจำนวนหนึ่งตามข้อกำหนดของแพ็คเก็ตนั้นและมีระยะเวลากำหนดเอาไว้ด้วย เช่น แพ็คเก็ต 2,000 บาท สามารถส่งข้อความได้จำนวน 1,001-5,000 E-Mails ภายในระยะเวลา 30 วัน เป็นต้น ทั้งนี้เรื่องของราคาและปริมาณข้อความรวมถึงระเวลาในการส่ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย 

 

4.ส่งข้อความได้หลากหลายรูปแบบ

 

การส่งอีเมล์สามารถส่งข้อความได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การส่งข้อความแบบ Text หรือการส่งข้อความรูปภาพ หรือไฟล์เสียง ก็สามารถส่งผ่านอีเมล์ได้ อีกทั้งยังสามารถแนบลิงค์ให้คลิกไปยังช่องทางอื่นๆ ได้มากมาย ผิดกับการโฆษณาบางช่องทางที่มีข้อจำกัด อย่างเช่น การโฆษณา Facebook ก็จำกัดความยาว Caption การโฆษณา TikTok ก็ไม่สามารถแนบลิงค์ภายนอกได้ เป็นต้น

 

5.มีการรายงานผลการส่ง Email 

 

ประโยชน์อีกหนึ่งประการของ Email Marketing ก็คือการรายงานผลการส่ง Email เพราะทุกครั้งที่มีการส่งออกข้อความ จะมีการบันทึกเป็นข้อมูลสถิติเอาไว้ด้วย ทั้งยังรายงานผลด้วยว่ามีผู้รับอีเมล์กี่ฉบับ และเปิดอ่านกี่ฉบับ ข้อมูลเหล่านี้นักการตลาดสามารถนำกลับมาวิเคราะห์ได้ เพื่อวางแผนการทำ Email Marketing ในอนาคต 

6.ส่งผลดีต่อ SEO 

 

การทำ Email Marketing ถือเป็นการทำ SEO Off-Page เป็นการส่ง Organic Traffic ผู้ใช้งานเว็บเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเรา

 

หลักการทำ Email Marketing คืออะไร? 

 

มาดูหลักการทำ Email Marketing มีดังนี้ 

 

1.ตั้งชื่ออีเมล์ให้น่าสนใจ 

 

หลักการแรกที่ควรทำใน Email Marketing คือการตั้งชื่ออีเมล์ให้น่าสนใจ โดยส่วนนี้สามารถใส่ข้อมูลได้ที่ช่อง Subject ตอนอยู่ในหน้าต่างเขียนอีเมล์ ส่วนนี้คล้ายๆ กับการพาดหัวบทความ พยายามตั้งชื่ออีเมล์ให้น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้รับทำการเปิดอ่าน โดยชื่ออีเมล์นั้นควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อยู่ภายในนั้นด้วย หากหัวข้อน่าสนใจ ดึงดูดและทำให้เปิดอ่านได้สำเร็จ แต่เนื้อหาในนั้นกลับไม่เกี่ยวข้องเลย จะส่งผลเสียต่อแบรนด์ เพราะผู้รับที่ตัดสินใจเปิดอ่านจากหัวข้อนั้นจะไม่พอใจได้ 

 

2.มี Call-To-Action ในเนื้อหา

 

หลักการถัดมาในการทำ Email Marketing ควรใส่ Call-To-Action ลงไปในเนื้อหาด้วย เช่น ติดปุ่มให้คลิก ติดลิงค์ให้คลิก เป็นต้น การใส่ Call-To-Action ต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อน แล้วใส่ Call-To-Action ให้ตอบวัตถุประสงค์นั้น เช่น ต้องการให้คนคลิกซื้อ ก็ติดปุ่มตะกร้า เพื่อให้ผู้อ่านคลิกไปหน้าสินค้าและกดซื้อสินค้า หรือต้องการเพิ่ม Traffic ให้เว็บไซต์ ก็แปะลิงค์เว็บไซต์ไว้ เพื่อให้ผู้อ่านคลิกลิงค์เข้าเว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้อย่าลืมติด UTM ไว้ที่ลิงค์นั้นๆ ด้วย เพื่อ Tag ว่ามีคนคลิกเข้าเว็บไซต์จากอีเมล์ฉบับนั้นๆ และนำไปวัดผลภายหลังได้ 

 

3.วิเคราะห์ข้อมูลเสมอ 

 

หลักการทำ Email Marketing ที่ดีควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอ หากมีการรายงานการส่งอีเมล์ต้องหมั่นเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดอ่านอีเมล์ การคลิกลิงค์ การคลิกปุ่มต่างๆ บนอีเมล์ และอื่นๆ จากนั้นนำมาวิเคราะห์ว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อวางแผนทำ Email Marketing ต่อไปในอนาคต

 

4.ปรับปรุงเนื้อหา

 

เมื่อวิเคราะห์ผลแล้ว สิ่งที่ควรทำลำดับถัดมาคือการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หากอีเมล์ฉบับไหนมี Feedback ต่ำกว่าอีเมล์ฉบับอื่นๆ ควรสำรวจความบกพร่องในเนื้อหานั้นและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ข้อจำกัดในการทำ Email Marketing คืออะไร? 

 

ข้อจำกัดหลักๆ ของการทำ Email Marketing คือแบรนด์จะต้องมีรายชื่ออีเมล์ของกลุ่มเป้าหมาย จึงจะทำการส่งอีเมล์ไปหาได้ ไม่เหมือนกับการยิงแอด Facebook Instagram หรือ TikTok ที่สามารถยิงแอดไปหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจในเรื่องนั้นๆ ได้ แม้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้กดติดตาม