Sitemap คืออะไร ?

Sitemap คือ แแผนผังของเว็บไซต์ ที่มีมาเพื่อให้บอทของ Google Search Engine Bot รู้ได้ว่าในเว็บไซต์ของเรานั้น มี URL หน้าไหนบ้าง เหมือนเป็นสารบัญให้กับบอทของกูเกิลในการใช้จัดเก็บข้อมูลไปแสดงผลบน Google

วิธีสร้าง Sitemap ให้กับเว็บไซต์

สมัยก่อนเราต้องทำมือสร้างเอง ปัจจุบัน 2024 วิธีสร้าง Sitemap.xml มีเว็บสร้างออนไลน์เรียกว่า Sitemap Online generator เช่น www.xml-sitemaps.com ที่เป็นเครื่องมือที่เราคิดว่าใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้ เพราะเพียงแค่คุณกรอก URL ของเว็บไซต์ลงไปในช่อง > กด Start > รอสักครู่ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ xml มาใช้งานได้เลย หน้าตาของ sitemap.xml

 

อัพโหลด Sitemap.xml ไปที่ Google Search Console (GSC)

ไฟล์แผนผังเว็บไซต์ sitemap.xml ที่เราได้มา เราต้องส่งไปบอก Google ผ่านเครื่องมือ Google Webmaster Tool อย่าง Google Search Console โดยไปที่ https://search.google.com/search-console/about 

ทำให้ Google Bot เข้าใจโครงสร้าง เข้ามาเก็บข้อมูลตาม Link ที่เราจัดเอาไว้ โดยจะพาพวกหุ่นยนต์มากันทุกวัน วันละหลายตัวหลายรอบ เก็บข้อมูล เรียนรู้ ค่าเทคนิคทาง SEO ของเว็บไซต์เรา ใช้เวลาเรียนรู้ นำไปใช้จัดอันดับ SEO ในที่สุด

สรุป

Sitemap ถือเป็นส่วนสำคัญของ SEO หนึ่งอย่าง หากเราทำทุกข้อที่ถูกต้องตามหลัก SEO เช่น SEO Onpage, SEO Offpage การทำ Content ที่ดี วิเคราะห์ทำทุกด้านให้ดีกว่าคู่แข่ง แล้วอันดับเราจะไม่มาอยู่หน้าแรกได้อย่างไร