Digital PR คืออะไร

Digital PR หรือ การประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์นั้น มีการแข่งขันที่สูงมากในยุคนี้ เพราะกลุ่มลูกค้าออนไลน์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น หลายๆแบรนด์จึงต้องแข่งขันกันเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด การทำ Digital PR ที่ดี จะทำให้แบรนด์สินค้า เข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า แต่ในทางกลับกัน หากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งทำ Digital PR ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารก็จะไปไม่ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไป เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Digital PR ให้มากยิ่งขึ้นกันครับ Digital PR คืออะไร การทำ Digital PR ก็คือการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของเราบนช่องทางออนไลน์  เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้  สร้างการมองเห็นให้คนที่มีความสนใจในสินค้า หรือมี activity ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเรา ได้รับรู้ เข้าถึง ปิดการขาย จนไปถึงส่งต่อแบรนด์สินค้าของเราไปยังเครือข่ายของเขา เช่นการทำ SEO (Search engine optimization) , Content Marketing ,Social media ซึ่งจะมีเครื่องมือที่สร้างและเผยแพร่แบรนด์ของเราถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เหตุใด Digital PR […]