Engagement คืออะไร จำเป็นแค่ไหนในการทำธุรกิจ

Engagement คืออะไร จำเป็นแค่ไหนในการทำธุรกิจ   มารู้จักกับ Engagement คือตัวชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้รับสารที่มีต่อเนื้อหานั้น โดยในบทความนี้จะเจาะจงเรื่องของ Engagement บนออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งจะอธิบายถึงความหมายและความสำคัญในการทำธุรกิจ จะมีอะไรบ้างที่คนทำธุรกิจออนไลน์ควรรู้ เกี่ยวกับ Engagement ไปดูพร้อมๆ กันได้เลย   Engagement คืออะไร?   Engagement คือการมีส่วนร่วม หากพูดกันในทางออนไลน์ จะเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เผยแพร่ลงบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ กระทำโดยผู้รับสารนั้นๆ นั่นก็คือผู้พบเห็นเนื้อหาในรูปแบบของโพสต์ต่างๆ นั่นเอง ซึ่งรูปแบบของ Engagement ก็มีหลากหลาย มักแสดงเป็นตัวเลขสถิติทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน นักการตลาดออนไลน์สามารถนำข้อมูลตัวเลขเหล่านี้ ไปวางแผนทำการตลาดต่อได้ โดยเฉพาะการผลิตเนื้อหา (Content) ลงบนออนไลน์   หากอธิบายแบบนี้แล้วยังนึกไม่ออก ลองนึกถึงปุ่มแสดงอารมณ์บน Facebook พวกปุ่ม Like Love Wow Angry Laugh Sad หากมีผู้พบเห็นโพสต์หนึ่งและมีการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง นั่นคือการแสดง Engagement กับโพสต์นั้นแล้ว แต่ Engagement ก็ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่การกดปุ่มแสดงอารมณ์เท่านั้น เพราะการกดปุ่ม […]