B2C คืออะไร รู้จักประเภทธุรกิจที่จะช่วยให้ทำการตลาดง่ายขึ้น

เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจในความหมายพื้นฐานที่ทุกคนรู้กันดีนั่นคือ การมีผู้ขายและผู้ซื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวกลางไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แต่เมื่อเจาะลึกลงไปในด้านของผู้ซื้อซึ่งตามมุมมองของธุรกิจหมายถึง ลูกค้า ก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล หรือ B2C และ ลูกค้ากลุ่มบริษัท องค์กร หรือ B2B จึงอยากให้คนที่กำลังวางแผนเริ่มทำธุรกิจ หรือมีธุรกิจอยู่แล้วเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นว่า B2C คืออะไร ต่างจากลูกค้าประเภทอื่นมากน้อยแค่ไหน เพื่อการวางแผนการตลาดที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม B2C คืออะไร Business to Customer หรือ B2C คือ รูปแบบการทำธุรกิจโดยผู้ขายไม่ว่าจะอยู่ในนามบริษัท องค์กร ทำการขายผลิตภัณฑ์ (สินค้า / บริการ) ให้กับผู้ซื้อที่อยู่ในนามบุคคลหรือผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านคนกลางใด ๆ ทั้งสิ้น หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายมากขึ้นก็อยู่ในทำนอง ผู้ขายต้องพยายามในทุกวิถีทางเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้รับความสนใจและถูกตัดสินใจซื้อโดยผู้บริโภคที่จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้งานต่อเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง ความแตกต่างระหว่างธุรกิจแบบ B2C กับธุรกิจประเภทอื่น นอกจากการทำธุรกิจแบบ B2C แล้ว ก็ยังมีธุรกิจประเภทอื่นที่อยู่แบ่งออกแตกต่างกันไป เพื่อให้เจ้าของหรือผู้บริหารมองเห็นภาพรวมและเลือกแนวทางการตลาด วิธีบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ประกอบไปด้วย 1. ธุรกิจแบบ B2B B2B […]