404 NOT FOUND คืออะไร? เข้าเว็บไซต์เจอ ERROR วิธีตรวจสอบ

เคยมั้ย เข้าเว็บไซต์ แล้วเจอข้อความ “404 Not Found” ไม่เจอคอนเทนต์ที่เราคาดหวัง 404 NOT FOUND มันคืออะไร? ในบทความนี้มีข้อแนะนำ วิธีการแก้ไขครับ 404 Not Found คืออะไร ? 404 Not Found หรือ HTTP Error 404 คือหน้าที่เบราว์เซอร์แจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูลอยู่ใน Server ของเว็บไซต์นี้ หรือไม่พบ URL ของหน้าเว็บไซต์นี้ โดยได้ตั้งรหัสโค้ดเป็น 404 404 Not Found เกิดขึ้นจากสาเหตุใด? ปัญหา Error 404 เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเช่นกันว่าเว็บไซต์ของเรามี Error แถมเกิดขึ้นจากฝีมือของเราเองอีกต่างหากเช่น 1. เพราะเว็บไซต์เปลี่ยนชื่อ URL เว็บไซต์อาจมีการแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนเนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นเรื่องอื่น แล้วอยากเปลี่ยนชื่อ URL ให้ตรงกับเนื้อหาหน้านั้น ซึ่งหน้านี้หากติดอันดับอยู่บน Google คนที่คลิกเข้ามาก็จะเจอกับหน้า […]