GDN คืออะไร คนทำโฆษณาออนไลน์ไม่รู้จักไม่ได้

GDN คืออะไร คนทำโฆษณาออนไลน์ไม่รู้จักไม่ได้   GDN คืออะไร ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนทำโฆษณาออนไลน์ไม่รู้จักไม่ได้ เพราะโฆษณาลักษณะนี้เข้าถึงกลุ่มคนได้จำนวนมาก แต่ใช้งบประมาณที่ไม่สูงนัก สอดคล้องกับการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันที่เสพสื่อออนไลน์เป็นหลัก และสื่อโฆษณาลักษณะนี้ก็เข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  GDN คืออะไร?   GDN ย่อมาจาก Google Display Network คือ โฆษณา Google ที่มาในรูปแบบของรูปภาพ หรือข้อความ แสดงผลบนเว็บไซต์ต่างๆที่เจ้าของเว็บสมัครขอติดโฆษณา (Google Adsense) เพื่อสร้างรายได้ เช่น เว็บบล็อก เว็บข่าว เว็บนิตยสารออนไลน์ ต่างจาก Search Ads ที่จะแสดงโฆษณาบน Google Search   Banner เหล่านั้นจะสามารถคลิกดูเพิ่มเติมได้ เนื่องจากได้แนบลิงค์ต้นทางเอาไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม บางครั้งอาจเป็นลิงค์ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือบางครั้งอาจเป็นลิงค์หน้าขายสินค้า ที่คลิกเข้าไปแล้วสามารถกดสั่งซื้อได้    GDN คือสื่อโฆษณาออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมคนยุคออนไลน์ มักค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อยากรู้บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงเสพข่าวบนอินเทอร์เน็ตด้วย […]