Google Bard คืออะไร? รู้จักกับ AI ตัวใหม่ล่าสุดจาก Google

เมื่อเทคโนโลยีเติบโตแบบก้าวกระโดด หนึ่งในผู้นำแห่งวงการอย่าง Google จึงต้องพยายามเดินหน้าให้เร็วและสร้างสรรค์ตัวช่วยกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการและเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคมากที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ “Google Bard” ถูกพัฒนาและเริ่มใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยว่า Google Bard คืออะไร มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน รวมถึงทุกเรื่องที่สงสัยตามมาหาคำตอบกันได้เลย Google Bard คืออะไร Google Bard หรือที่หลายคนมักเรียกกันง่าย ๆ ว่า Bard คือ AI อัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google ในกลุ่ม Chatbot สำหรับตอบคำถาม อธิบายข้อสงสัย หรือพูดคุยกับบุคคลที่กำลังหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี LaMDA หรือ Language Model for Dialogue Applications ซึ่งมีมากกว่า 137,000 ล้านพารามิเตอร์ ผู้ใช้สามารถสอบถามผ่านการพิมพ์แชทหรือใช้เสียงสนทนาก็ตามสะดวก เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายละเอียด คำตอบ หรือข้อมูลทั้งหมดด้วยความรวดเร็ว […]