Marketing Funnel คืออะไร? กลยุทธ์ชั้นยอดของโลกการตลาดยุคใหม่

เมื่อจุดประสงค์สำคัญของการทำธุรกิจต้องมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรโดยมีลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้เกิดการซื้อ-ขาย ทว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้นักการตลาดก็จำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้สินค้า / บริการของคุณเกิดความน่าสนใจ ดึงดูดใจ โน้มน้าวจนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้สำเร็จ สิ่งเหล่านี้เองถูกเรียกว่า “Marketing Funnel” แล้วสงสัยกันหรือไม่ว่า Marketing Funnel คืออะไร ต้องทำยังไงบ้าง มาหาคำตอบทั้งหมดเพื่อโอกาสทางธุรกิจกันเลย Marketing Funnel คืออะไร? Marketing Funnel คือ กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งซึ่งจะต้องอาศัยการวางแผนเพื่อมองหาวิธีสร้างจุดสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ พยายามโน้มน้าว ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าพวกเขาจะซื้อกระทั่งเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้สำเร็จ และยังต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้ารายนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีพร้อมโอกาสก้าวสู่การเป็นลูกค้าประจำ (Brand Loyalty) ในอนาคตด้วย ดังนั้นหากจะบอกว่านี่คือ “กรวยทางการตลาด” โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ลูกค้าเพื่อทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จก็ได้เช่นกัน กระบวนการทำ Marketing Funnel ในแต่ละขั้น สำหรับกระบวนการของ Marketing Funnel จะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งเอาเข้าจริงก็เป็นพื้นฐานการตลาดง่าย ๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว โดยจะเป็นการเรียงลำดับคล้ายลักษณะกรวย ประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่ 1 Awareness การรับรู้ สร้างการรับรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแบรนด์ ซึ่งตามหลักการทั่วไปอาจมองว่าต้องเน้นโฆษณาเป็นหลักทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้รับรู้ แต่ในอีกมุมหนึ่งยังมีวิธีทางการตลาดอีกเยอะมากเพื่อสร้างการรับรู้ดังกล่าว เช่น การสร้างคอนเทนต์แนวไวรัลจนเกิดการแชร์วงกว้าง […]