ในบทความนี้จะอธิบาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Link Juice ทุกคำถาม ข้อสงสัย มีคำตอบครับ

Link Juice คือ คำที่ใช้ในวงการ SEO หมายถึงค่าพลังของลิงก์ที่ส่งผ่านไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ทั้งไม่ว่าจะเป็นลิงก์ภายใน ลิงก์ภายนอก หรือ Backlink ค่าพลังของลิงก์ที่ส่งต่อกันไปมาเราจะเรียกว่า Link Juice (ลิงค์น้ำผลไม้) หรือ Link Equity

[อัพเดท 2024] PageRank (PR) คือ Aigorithm ที่ Google ใช้สำหรับประเมินและตัดสินคุณภาพของแต่ละหน้าเพจ โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 10 หากเว็บไซต์ไหนมีตัวเลขที่สูง ปัจจุบัน Google ยกเลิกเครื่องมือที่ใช้ดูค่า PageRank ไปแล้ว นักทำ SEO จึงใช้ค่า URL Rating (UR) แทน

Link Juice จะเป็นค่าพลังของลิงก์ที่เว็บไซต์ได้รับจากการทำ Backlink รวมถึงได้จาก External Link หรือ Internal Link ซึ่งไม่ได้มีการวัดผลเป็นตัวเลข

Domain Rating (DR) คือค่าคะแนนคุณภาพของทั้งโดเมน

Links Juice ช่วยในการทำ SEO ในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น…

 • ช่วยให้ Search Engines อย่าง Google หาหน้าเว็บไซต์ของคุณเจอได้ง่ายมากขึ้น

Links Juice เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ Googlebot มองเห็นหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพราะหน้าที่ของ Google Bot จะต้องทำการรวบรวมลิงก์ต่างๆ แล้วทำการเก็บข้อมูล เพื่อนำสิ่งที่รวบรวมเหล่านั้นมาจัดอันดับการแสดงผล การทำ Links Juice ที่เป็นการส่งพลังจากลิงก์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงไปยังหน้าเพจอื่นๆ ที่ต้องการทำอันดับทั้งจากการทำ Internal link หรือการทำ Backlink ก็จะช่วยทำให้ Googlebot สามารถเจอหน้าเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายจากการตามเก็บข้อมูลจากหน้าต่างๆ ที่เชื่อมถึงกันนั่นเอง

 • ช่วยทำให้ Search Engines อย่าง Google เข้าใจเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น

Google ใช้ Internal Link และ External Link เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะดูที่ Anchor Text ที่จะช่วยระบุเพิ่มเติมว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไร และปรับปรุงการจัดอันดับสำหรับ Keyword ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากทำ Link Juice อย่างมีคุณภาพก็จะช่วยทำให้ Google มองเห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าเว็บไซต์ต่างๆ รู้ว่าแต่ละหน้าเกี่ยวข้องกันอย่างไร ซึ่งส่งผลให้จัดอันดับได้ดีขึ้นด้วย

 • ช่วยปรับปรุงอันดับและผลลัพธ์ของการค้นหา

ผลของการทำ Link Juice ที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การปรับปรุงอันดับสำหรับ Focus Keyword, Long-Tail Keyword ตลอดจนคำ LSI ใดๆ ที่คุณกำหนดเป้าหมาย นอกจากนี้ยังจะปรับปรุงเพื่อจัดอันดับคำ SEO Keyword มากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การจัดอันดับที่ดี และช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การทำงานของ Link Juice คือ การส่งต่อค่าพลัง Backlink จากหน้าเว็บหนึ่ง ส่งต่อไปยังอีกเว็บหนึ่ง เหมือนเอาพลังจากเว็บที่พลังเยอะ ส่งไปให้เว็บที่พลังน้อย Google จะนำมาเป็นปัจจัยในการจัดอันดับเว็บไซต์ (seo factor) นี่คือคะแนนในส่วนของ Off Page SEO เว็บไซต์ใดมีค่าพลังของ Link Juice มากกว่า จะมีอันดับที่ดีกว่า ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไข SEO ในเรื่องอื่นๆด้วย

Link Juice ที่คุณสามารถทำได้ คือ Link Juice ในฝั่งของ Internal Link ภายในเว็บไซต์ของคุณ โดยทำการค้นหาหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเว็บเพจหน้าหนึ่งที่ทรงพลังมากพอที่จะส่งคุณค่าให้กับหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ได้

คำตอบสำหรับคำถามนี้ คือ “ไม่จำเป็น” ครับ เพราะตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 Google Crawl and Indexing Update ได้ทำการอัปเดตมาแล้วว่า Nofollow Link จะกลายเป็นคำแนะนำในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีด้วย ดังนั้น การทำ Link Juice แบบ Nofollow link ก็ยังส่งสัญญาณให้ Google เห็นได้อยู่ดี

 • เป็นลิงก์ที่ทำได้ทั้งจาก Internal Link , External Link หรือ Backlink ก็ได้
 • เป็นลิงก์ที่ถูกส่งมาจากเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านเนื้อหา หรืออุตสาหกรรมที่ทำอยู่ และหน้าเว็บไซต์เหล่านั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือสูงทั้งในด้าน Domain Authority (DA), Referring Domains และ Domain Age อายุโดเมน ด้วยจึงจะส่งคุณค่าให้กับเว็บไซต์ปลายทางในการจัดอันดับ SEO ที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ช่วยกำหนดคุณภาพของ Link Juice จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 6 ปัจจัย ดังนี้

 • Link Relevance: การเชื่อมโยงลิงก์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • Link Crawlability: โครงสร้างของเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการเก็บข้อมูลของ Search Engine
 • Link Location: ตำแหน่งของ Internal Link และ External Link บนหน้าเว็บไซต์ จะให้ค่าพลังที่แตกต่างกัน เช่น Link ที่อยู่ตำแหน่ง Footer จะมีน้ำหนักน้อยกว่า Link ที่อยู่ใน Content
 • Number of Links: จำนวนของลิงก์ที่ใส่เข้าไปในหน้าเว็บเพจนั้นๆ
 • Domain Authority: ลิงก์จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ (ค่า DR ที่สูง) เช่น เว็บข่าว BBC News
 • HTTP Status: การใช้ HTTPS จะมีอันดับสูงกว่าไซต์ HTTP รวมถึงการเกิดปัญหา HTTP Status อื่นๆ เช่น 404 (Not Found) 502 (Bad Gateway) ฯลฯ

องค์ประกอบที่ระบุว่า Link Juice นั้นจะเป็นลิงก์ที่ดีหรือไม่ จะมีดังต่อไปนี้

 • เป็นลิงก์ที่ส่งมาจากหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรืออุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกันกับเว็บไซต์ของคุณ
 • หน้าเว็บไซต์นั้นๆ จะต้องมี Organic Traffic ที่ดี
 • เป็นหน้าที่ได้ทำการแชร์ไปยัง Social Media จำนวนมากและในหลากหลายแพลตฟอร์มยิ่งดี
 • เป็นลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยความน่าเชื่อถือนี้สามารถดูได้จาก Domain Authority (DA), Referring Domains และ Domain Age
 • ลิงก์จะต้องเป็นลิงก์ที่อยู่บนเนื้อหา ไม่ใช่อยู่บน Menu Bar, Footer หรือ Silde Bar นอกจากนี้ ในเนื้อหาเองไม่ควรมี External link เกิน 3 ลิงก์ด้วย
 • เป็น Link ที่ถูกจัดทำดัชนี index บน google เรียบร้อยแล้ว

ทำ 301 Redirects

หน้าไหนที่จะลบหรือไปสร้างใหม่ ต้องทำ 301 Reditect เพื่อส่งคะแนน Link Juice จาก URL เก่า ไปยัง URL หน้าเพจใหม่

เครื่องมือตรวจสอบ Link Juice

มีเครื่องมือ SEO ที่ใช้ตรวจสอบ Link Juice ทั้งแบบฟรีและเสียเงินดังนี้

เราต้องมีเครื่องมือใช้ตรวจสอบ Backlink เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ ในบางครั้ง เราอาจโดนกลั่นแกล้งจากคู่แข่งหรือพวกลองวิชาในการจัดทำยิง Backlink ที่ไม่เกี่ยวข้อง จำนวนมากๆ เข้ามาหาเว็บเรา หรือ การที่เว็บเรามีการทำ Link Juice ไปยังเว็บต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยตั้งใจหรือถูก hack คอยตรวจสอบดูว่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่า และใช้เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ ถ้าหากต้องการซื้อ Backlink ก็อาจจะต้องคัดเว็บไซต์คุณภาพ เป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ เพราะถ้า Link Juice ของคุณไม่มีคุณภาพ ก็อาจส่งผลเสียต่ออันดับและ Traffic ของเว็บไซต์เราได้ครับ

Link Juice คือ ค่าพลังคะแนนของ Backlink หนึ่งในเทคนิคการทำ Link Building ที่ช่วยส่งพลังของหน้าเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการทำ Internal Link, External Link ซึ่ง SEO Algorithm ของ Google ใช้ Link Juice เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดอันดับ มีข้อความระวังเดียวกับในเรื่อง Backlink เพื่อป้องกันการโดนหาว่าเป็น Spam Link และโดนลงโทษจาก Google ตามมา