การสร้างแบรนด์ คืออะไร สร้างภาพจำให้แบรนด์ดูแตกต่างต้องทำไงบ้าง

การสร้างแบรนด์ คืออะไร สร้างภาพจำให้แบรนด์ดูแตกต่างต้องทำไงบ้าง   การสร้างแบรนด์ (Branding) คืออะไร มีวิธีการไหนบ้าง หากทำธุรกิจแล้วไม่สร้างแบรนด์ได้หรือไม่ แล้วการสร้างแบรนด์จะยุ่งยากหรือเปล่า ที่บทความนี้มีคำตอบมาให้แล้วเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ เพื่อให้คนทำธุรกิจหรือนักการตลาดทั้งหลาย นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เมื่อการสร้างแบรนด์อาจสำคัญมากกว่าที่ใครหลายคนคิด    การสร้างแบรนด์ คืออะไร   การสร้างแบรนด์ คือการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ เพื่อนำไปสู่การจดจำ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างภาพจำให้กับธุรกิจ การสร้างภาพจำให้กับสินค้าและชื่อของสินค้า การสร้างแบรนด์ประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายด้วย บางครั้งอาจต้องพึ่งพาหลักการทางจิตวิทยา เพื่อประกอบการสร้างแบรนด์   การสร้างแบรนด์ มีอะไรบ้าง   มาดูกันว่าการสร้างแบรนด์จะมีอะไรบ้าง โดยในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างถึงการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์   1.การตั้งชื่อแบรนด์   เรื่องแรกกับการสร้างแบรนด์ คือการตั้งชื่อแบรนด์ ทุกธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์จะต้องมีชื่อแบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจำชื่อแบรนด์เอาไว้ ท่ามกลางสินค้าที่มีเหมือนกันในท้องตลาด หรือเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ชื่อแบรนด์จะทำให้แยกแยะสินค้าเหล่านั้นได้ การตั้งชื่อแบรนด์ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์ ไม่มีกฎตายตัวว่าต้องตั้งชื่อแบบไหน    บางแบรนด์เลือกตั้งชื่อให้สอดคล้องกับตัวสินค้าด้วย เช่น ปังเว้ยเห้ย ชาตรามือ สุกี้ตี๋น้อย เป็นต้น แต่บางแบรนด์ก็อาจตั้งชื่อโดยไม่มีคำที่เกี่ยวกับสินค้าเข้ามาในชื่อแบรนด์เลยก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้หลักสำคัญของการตั้งชื่อแบรนด์ […]