Google Analytics คืออะไร เครื่องมือดูสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Google Analytics คืออะไร   Google Analytics คือ เครื่องมือดูสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้ได้ฟรีจาก Google โดยกระบวนการทำงานของ GA4 (ชื่อที่มักเรียกกันสั้นๆ) ทำให้เรารู้ว่า เว็บไซต์เรามีคนเข้าเว็บ (UIP) วันละเท่าไร ดูเป็นกราฟย้อนหลังได้ เข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากอุปกรณ์อะไรบ้าง เพศชายหญิง ช่วงอายุ ประเทศ หน้าเพจไหนของเรามีคนเข้าเยอะ ใช้เวลาอยู่นาน-ไม่นาน (Session/Duration) ใช้ทำ Customer Journey และวัดค่า Conversion Rate ดูพฤติกรรมลูกค้าตั้งแต่เข้าเว็บจนจบการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ หรือออกไปที่หน้าไหน จึงวิเคราะห์หาจุดผิดพลาดได้ และนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ว่าเว็บเราควรปรับปรุงอะไรต่อ หรือจะปรับแผนการตลาดยังไงให้คนซื้อของของเรามากขึ้น หรือลงมือกระทำบางอย่างที่ตอบจุดประสงค์ของธุรกิจ วิธีติดตั้ง Google Analytics กับเว็บไซต์ (2024) Google Analytics เราแนะนำวิธีติดตั้ง ได้ 2 วิธี คือ นำ Tracking Code ของ GA ไปติดในส่วน <head> ของเว็บไซต์​ […]