Dofollow Links คืออะไร? มีผลกับ SEO อย่างไร

Dofollow Links คืออะไร? Dofollow Links คือลิ้งค์ที่ถูกสร้างโดยมีการใส่ attribute “rel” เป็น “dofollow” ซึ่งบอก Google ว่าจะส่ง Link Juice ค่าคะแนน SEO ให้เครดิตค่าพลังด้าน SEO กับลิ้งค์ปลายทาง ยิ่งเว็บไซต์ได้รับ Backlink ประเภท Dofollow เยอะ ก็จะทำให้สามารถติดอันดับแรก ๆ บนหน้าผลลัพธ์การค้นหาได้  เพราะจะเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือ มีค่า DR สูง ในขณะที่ Nofollow คือการลิ้งก์ที่ไม่ได้ส่งคะแนน SEO ให้กับเว็บไซต์ปลายทาง ซึ่งหากมีคำสั่ง Nofollow ในระดับ Page-level ลิ้งก์ทั้งหมดในหน้าเพจนั้น จะกลายเป็น Nofollow โดยอัตโนมัติ ‍ ทำไม Dofollow Link จึงสำคัญ? ‍เพราะ Dofollow Link เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกลยุทธ์ในการทำ Backlink […]