Natural Link คืออะไร ผู้ที่ศึกษา SEO ต้องอ่าน

Natural Link คืออะไร? Natural link คือ ลิงก์ หรือ Backlink ที่ได้รับจากเว็บอื่นแบบธรรมชาติ ทำให้ดูแบบธรรมชาติ จากบทความหรือ Content ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือคนทั่วไป เว็บอื่นจะใส่ link อ้างอิงถึงเว็บเราให้เองแบบเต็มใจครับ (Good Link) โดยเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าโฆษณา ปัจจุบันการใช้ทางลัดโดยการซื้อ Paid Link ที่เกิดจากการใช้เทคนิคการสร้างลิงก์ (Link-building) เช่น white-hat SEO, การโพสต์ Guest posting หากเราทำด้วยระยะเวลาและจำนวนที่ดูเป็นธรรมชาติ ก็จะถือว่าเป็น Natural Link ได้ ทั้งนี้เว็บที่จัดทำ Backlink จะต้องมีคุณภาพไม่โดนแบนจาก Google ด้วยครับ ‍ วิธีที่จะเพิ่มจำนวน Natural Link ‍เคยได้ยินคำว่า Content is King ไหมครับ กล่าวคือ วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะได้รับ Natural Link […]