Search Intent คืออะไร สำคัญกับการทำ SEO อย่างไร

Search Intent คืออะไร สำคัญกับการทำ SEO อย่างไร อีกหนึ่งเรื่องที่คนทำ SEO ทั้งหลายต้องรู้ ก็คือ Search Intent คืออะไร เพราะสำคัญกับการสร้างสรรค์เนื้อหาให้คนค้นหาเจอ โดย Search Intent จะช่วยแนะนำแนวทางความอยากรู้ของผู้ใช้งานได้ระดับหนึ่ง เมื่อคนทำ SEO รู้แล้วว่าผู้ใช้งานอยากรู้อะไร ก็จะได้สร้างเนื้อหาที่ตรงใจ ตอบโจทย์ความต้องการในข้อมูลนั้นๆ ส่งผลให้หน้าเว็บมีคุณภาพ ได้คะแนนจากเว็บ Search Engine ในระดับที่ดี    Search Intent คืออะไร? ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจในส่วนนี้กันก่อนว่า Search Intent คือความประสงค์ในการค้นหาของผู้ใช้งาน กล่าวคือคนที่กำลังค้นหาอะไรสักอย่างบนอินเทอร์เน็ต ได้มีความประสงค์หลักที่จะทำการค้นหานั้น และได้ระบุ Keyword ที่แสดงถึงความประสงค์นั้นลงไป นั่นเองที่เรียกว่า Search Intent ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำ SEO  ความสำคัญต่อการทำ SEO ของ Search Intent คืออะไร? ความสำคัญต่อการทำ SEO ของ […]