7P หรือ 7PS (Marketing Mix) คืออะไร ?

7P หรือ 7PS (Marketing Mix) คืออะไร ?    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นในปัจจันไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจจะกลายเป็นความเสี่ยง หากไม่รู้จักการวางแผน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ดีพอ เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง ตั้งแต่เริ่มต้น  จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธิ์ทางการตลาดอย่าง 7P Marketing Mix ซึ่งในบทความนี้จะขอมาอธิบายเกี่ยวกับ 7P หรือ 7PS  คืออะไร ที่จะเป็นส่วนช่วยให้การวางกลยุทธ์เพื่อธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   7P/7PS Marketing Mix ส่วนผสมทางการตลาดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?    1. Product  (ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ)    Product คือผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของธุรกิจ ที่ต้องการนำเสนอให้แก่ผู้บริโภค จะเหมือนกับแนวคิด 4P ทุกประการแต่สำหรับ 7P แล้วนั้น จะไม่ได้โฟกัสหรือหมายถึงแค่สินค้าและบริการเพียงเท่านั่น แต่จะรวมไปถึงลักษณะของสินค้าที่จะสามารถสื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความเป็น Branding ของคุณ    2. Price (ราคา/มูลค่า)    Price หรือราคานั้น เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับสินค้า การตั้งราคานั้น […]